Dwa nasze projekty – „Droga bezpieczna dla pieszych” i „Bezpiecznie na rowerze” – otrzymają dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach ogólnopolskiego „Programu Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”.

Projekty z powiatu kieleckiego znalazły się wśród siedmiu rekomendowanych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki projektów z całego województwa.  O tym, że otrzymają one w tym roku rządowe dofinansowanie poinformowała wojewoda Agata Wojtyszek w obecności wicestarosty kieleckiego Tomasza Plebana.

Projekt  „Droga bezpieczna dla pieszych” zakłada modernizację dwóch najbardziej niebezpiecznych przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych. W jej ramach zostaną zamontowane pulsatory, systemy pasywnej podczerwieni reagującej na ruch pieszy oraz panel fotowoltaiczny wraz z akumulatorem do magazynowania energii. W ramach tego projektu będzie też prowadzona akcja edukacyjna na temat bezpieczeństwa dla mieszkańcowi naszego powiatu oraz działania promocyjno-edukacyjne skierowane do najmłodszych – z użyciem gier edukacyjnych i autochodzika.

Drugi projekt pn. „Bezpiecznie na rowerze” dotyczy również doposażenia przejść dla pieszych – tym razem jednak przy szkołach i w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Oprócz tego duży nacisk zostanie położony na edukację – planowane są zajęcia przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową oraz warsztaty z wykorzystaniem alkogogli i narkogogli – specjalnych  okularów, które sprawiają, że świat wygląda podobnie jak po spożyciu alkoholu lub po zażyciu narkotyków. Zostaną również przeprowadzone edukacyjne zabawy dla dzieci z wykorzystaniem mobilnego miasteczka ruchu drogowego.


Dofinansowanie, które z puli 6 mln zł ministerialnych środków otrzyma powiat kielecki, to blisko 76 tys. zł. – Cieszymy się, że nasze projekty spotkały się z uznaniem MSWiA. Wykorzystujemy każdą szansę, by pozyskać pieniądze i dzięki temu jak najlepiej wspomagać bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu  – zaznaczył wicestarosta.

Program Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka jest największym przedsięwzięciem o charakterze profilaktycznym w Polsce. Ma on cztery główne cele szczegółowe: bezpieczeństwo w miejscach publicznych, bezpieczne przejścia dla pieszych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii, a także ochrona dzieci i młodzieży i edukacja dla bezpieczeństwa. W ostatnich trzech latach w naszym województwie zrealizowano 24 projekty w ramach tego programu.

Galeria