W dniach 29, 30 i 31 maja br. na terenie Miasta i Gminy Morawica zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
1. zużyty sprzęt AGD, RTV niezdemontowany (radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki)
2. domowy sprzęt sanitarny
3. zużyte opony (małe)
4. złom metalowy
5. zużyte lampy i oprawy oświetleniowe
6. meble tapczany, materace
7.
baterie i akumulatory
8. wykładziny, dywany

9.  wózki dziecięce, rowery

 


Nie będą zbierane:
– gruz, kamienie, piasek, ziemia
– oleje, środki chemiczne, itp.
– lekarstwa
– odpady budowlane i remontowe (gruz, styropian, papa, wata szklana)
– odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione
– odpady zielone (trawa, liście, gałęzie)

części samochodowe pochodzące z demontażu (zderzaki, itp.)

Osoby posiadające zbędne przedmioty powinny zgłosić ich wystawienie

 w terminie do dnia 27.05.2019 roku

 

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy,

pok. nr 3 lub 6

tel. (41) 311 46 91 w. 107, 108 lub 116

 

Uwaga !!! Prosimy o wystawienie odpadów w dniu odbioru najpóźniej do godz. 6:00. Odpady niewystawione w terminie nie będą zabierane.