ZAWIADOMIENIE o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółka z o.o. informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach decyzją znak: SE Ia-4261/242/19 z dnia 11.07.2019 r stwierdził brak przydatności wody z wodociągu Dębska Wola do spożycia przez ludzi.


W wyniku przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium badań wody w ramach Kontroli wewnętrznej stwierdzone zostało zanieczyszczenie mikrobiologiczne dostarczonej próbki wody.

Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach zakazuje się spożywania wody z wodociągu Dębska Wola do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania, stwierdzających jej przydatności do spożycia. Przy obecnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym wody obowiązuje zakaz wykorzystywania wody do picia, przygotowywania potraw, mycia naczyń kuchennych mycia owoców i warzyw oraz mycia zębów, kąpieli noworodków.

Możliwe jest wykorzystywanie tej wody do celów sanitarnych tj.: WC. Do spożycia należy używać wodę dostarczaną przez administratora wodociągu lub korzystać z wody w opakowaniach jednostkowych. W przypadku korzystania z wody dostarczanej przez administratora wodociągu ze zbiorników i cystern woda do celów jak wyżej, może być używana po jej uprzednim przegotowaniu.

Woda do celów spożywczych będzie dostarczana mieszkańcom specjalnymi zbiornikami i w pięciolitrowych pojemnikach.

W celu poprawy jakości wody sieć wodociągowa zostanie poddana okresowemu płukaniu i chlorowaniu. 

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:  41 31 14 928 lub 606 306 740

 

Zakaz używania wody dotyczy sołectw:

Dębska Wola, Obice, Chałupki, Kawczyn, Drochów Dolny, Drochów Górny, Zbrza, Chmielowice, Lisów Wygwizdów.

 

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu Dębska Wola

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Kielcach

Zawiadomienie o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi