Festyn organizowany jest w ramach projektu Integracja mieszkańców Piasecznej Górki poprzez budowę miejsca integracji społecznej i organizację Festynu Rodzinnego. Środki na organizację Festynu pozyskało Stowarzyszenie Mieszkańców Piasecznej Górki „Z Górki” za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania “Perły Czarnej Nidy” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Współorganizatorami wydarzenia są: Rada Sołecka i Sołtys Piasecznej Górki oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Piasecznej Górce. Partnerzy w projekcie to EPP RETAIL – Galeria Echo oraz Miasto i Gmina Morawica.