Zakończyły się prace przy rozbudowie zadaszenia placu targowego „Mój Rynek” w Daleszycach. Inwestycja ta, miała za zadanie poprawę warunków, w jakich pracują sprzedawcy, a mieszkańcy robią zakupy.

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa i przebudowa zadaszenia placu targowego. Polegała ona na przedłużeniu konstrukcji istniejącego dachu do granicy dwóch sąsiednich działek. Wykonane zostało nowe pokrycie dachowe oraz ściana oddzielenia przeciwpożarowego. Przebudowa wiązała się także z przeniesieniem rynien oraz rur spustowych, a także wykonaniem posadzki z kostki brukowej na podbudowie.

Dodatkowe prace dotyczyły czyszczenia i malowania istniejącej konstrukcji zadaszenia oraz przeniesienia odwodnienia i wykonanie korytka ściekowego ze spadkiem w kierunku drogi. Wykonane zostało również uszczelnienie połączenia dachu placu targowego z istniejącym budynkiem i kopuły z zadaszeniem, a także odtworzenie i uzupełnienie nawierzchni z kostki brukowej.

Inwestycja, która w całości została sfinansowana z budżetu gminy Daleszyce zamknęła się w kwocie 84.900,00 zł.


Mateusz Fąfara

Galeria