W siedzibie kieleckiego starostwa podpisano dzisiaj pierwszą umowę na remont drogi powiatowej, który będzie współfinansowany przez gminę i powiat.

Dzisiaj podpisaliśmy pierwszą umowę na remont ponad 1100 odcinka drogi powiatowej nr 0283 T Jaworznia – Łaziska. Koszt inwestycji to 178 tys. zł. Kwotą tą podzieliły się budżety – powiatu kieleckiego i gminy Piekoszów. Droga będzie wyremontowana do końca czerwca tego roku.

– Zakres robót obejmuje remont ponad 600 metrowego odcinka drogi oraz 570 metrów poboczy – wylicza Cezary Majcher, członek Zarządu Powiatu w Kielcach. – Połączonymi siłami gmin i powiatu można zrealizować wiele wspólnych inwestycji. Wiem, że drogi są tym obszarem, wobec którego mieszkańcy naszego powiatu mają największe oczekiwania. Dlatego cały czas działamy w tym zakresie.

Członek Zarządu przypomniał także, że przed samorządami otwierają się kolejne możliwości pozyskania funduszy na inwestycje m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych. – Powiat już podpisał umowy na bieżącą konserwację nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych – dodaje Cezary Majcher.


Wyłonieni wykonawcy będą prowadzić bieżące remonty cząstkowe, czyli tzw. łatanie ubytków na drogach powiatu kieleckiego w 2019 roku. Ich zakończenie planowane jest na koniec czerwca.

W podpisaniu umowy uczestniczyli: członek Zarządu Powiatu w Kielcach – Cezary Majcher, wójt gminy Piekoszów – Zbigniew Piątek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Zbigniew Wróbel oraz wykonawca firma Dukt Zakład Budowlano Drogowy z Kielc  – prezes Artur Piwowar.

Galeria