W środę 27 listopada br., odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu.  W obradach, którym przewodniczyła radna Powiatu Anna Kosmala, uczestniczyli, m.in. wicestarosta kielecki Tomasz Pleban oraz przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach Jacek Kuzia.  

Jako pierwsza głos zabrała skarbnik Powiatu Maria Klusek, która szczegółowo omówiła, m.in.: projekt zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2019-2028, a także w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2019 rok.

– Analizujemy naszą stronę dochodową i wydatkową, kierując środki tam, gdzie może ich zabraknąć. Jeśli chodzi o kwestię Wieloletniej Prognozy Finansowej, to po zmianach po stronie dochodowej zostanie 197 mln 928 tys. zł, natomiast strona wydatkowa będzie wynosiła 203 mln 111 tys. zł. – referowała Maria Klusek.

Poruszono także kwestię umorzenia pożyczek, jakich Powiat Kielecki udzielił dwóm placówkom medycznym, tj.: Powiatowemu Centrum Usług Medycznych w Kielcach oraz Szpitalowi Powiatowemu w Chmielniku.


– Dokonując zmian w budżecie, staraliśmy się znaleźć środki, żeby sfinansować umorzenie pożyczek: pierwszej w kwocie 500 tys. dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku, drugiej w kwocie 200 tys. zł dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach. – kontynuowała skarbnik Maria Klusek

Przewodnicząca komisji, radna Anna Kosmala, w kontekście udzielenia pomocy finansowej PCUM oraz Szpitalami Powiatowemu w Chmielnu, zadała o mechanizm udzielania pożyczek, jakie później ulegają umorzeniu.

W odpowiedzi skarbnik Maria Klusek, stwierdziła, iż jako organ prowadzący te placówki Powiat Kielecki ma możliwość udzielania im pożyczek krótkoterminowych, a następnie to w kompetencji Rady Powiatu jest podjęcie uchwały o umorzeniu pożyczek.

– Interesujemy się tym, jak wygląda sytuacja finansowa naszych jednostek. W kierowanych do nas wnioskach wskazane są cele, na jakie mają być przeznaczone pożyczki. – dodała Maria Klusek.

Wicestarosta Tomasz Pleban, zwrócił uwagę, iż w związku z wydłużeniem o jeden rok okresu edukacyjnego, zachodzi konieczność przekształcenia szkół podległych Powiatowi Kieleckiemu. Zmiana dotyczy szesnastu placówek z terenu Powiatu.

Radna Anna Kosmala zapytała, czy wszystkie przetargi na drogi w powiecie, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Daleszyce są juz ogłoszone. W podobnej kwestii wypowiedziała się radna Danuta Żebrowska, która poruszyła kwestię przetargów na drogi w gminie Nowa Słupia.

W odpowiedzi wicestarosta Tomasz Pleban, stwierdził, iż przetargi na drogi w gminie Daleszyce zostały już rozstrzygnięte, a w Nowej Słupi nastąpi to w najbliższym czasie.

Galeria