Zakończył się remont drogi powiatowej w Sarbicach Drugich.

W odbiorze drogi uczestniczył starosta kielecki Mirosław Gębski oraz członek Zarządu Powiatu w Kielcach – Cezary Majcher. Obecni byli także: radny powiatowy Krzysztof Soboń, sołtys Sarbic Drugich Elżbieta Karykowska oraz mieszkanka Ewa Szymkiewicz.

W ramach prac na drodze położono nową nawierzchnię, umocniono pobocza oraz oczyszczono rowy. Całkowity będzie wynosił 360 tys. zł., z czego gmina Łopuszno ze swojego budżetu dołożyła 100 tys. zł. Reszta kwoty to wkład powiatu.

– Ta droga była zniszczona przez opady deszczu. Mieszkańcom Sarbic bardzo zależało, aby poprawić jej stan – mówił starosta. – Powiat kielecki jest zawsze otwarty na współpracę z gminami, działając razem zawsze możemy więcej osiągnąć. Cieszę się, że droga spełnia oczekiwania zarówno mieszkańców, jak i osób uczestniczących w jej odbiorze.


– Dodatkowo na prośbę mieszkańców wykonaliśmy remont przepustu – dodaje Cezary Majcher.

Galeria