Starostwo Powiatowe w Kielcach, Urząd Miasta i Gminy Chmielnik oraz Chmielnickie Centrum Kultury zapraszają do wzięcia udziału w „XX Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych i Solistów”.

Przegląd odbędzie się 4 sierpnia 2019 r. na rynku w Chmielniku. Początek imprezy o godz. 13.00.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Przeglądzie zespołów i solistów z terenu naszej gminy i zgłoszenie ich do Referatu Funduszy Pomocowych i Promocji Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach, Chęciny, Plac 2 Czerwca 4 do piątku 19 lipca br. Osobą do kontaktu jest Pani Justyna Wolder-Miśta, tel. 41 31 53 112; e-mail: j.wolder-mista@checiny.pl

Szczegółowe informacje:


https://www.powiat.kielce.pl/starostwo/aktualnosci/Zapraszamy-zespoly-i-solistow-do-Chmielnika/idn:6761.html

Do pobrania:

Regulamin XX Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów w Chmielniku

Karta Zgłoszeniowa

Oświadczenie uczestnika