Podczas obrad XIV sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które dobyły się w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, radni przyjęli m.in. Program Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok oraz wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej Gminie Skarżysko-Kościelne na wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu Plebańskim.