Mieszkańcy Daleszyc, Pani Marianna Zdanowska oraz Państwo Jan i Zofia Wojciechowscy odebrali srebrne medale „Za zasługi dla obronności kraju”, które przyznawane są rodzicom, którzy wychowali dzieci na wzorowych i oddanych żołnierzy. W Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyło się spotkanie podczas, którego wręczono odznaczenia rodzicom za trud i wychowanie w duchu patriotycznym swoich dzieci.

– Medale są podziękowaniem za wpojenie swoim dzieciom takich wartości jak miłość do Ojczyzny i patriotyzm, to także uznanie, za służbę Waszych dzieci w Wojsku Polskim. – mówił podczas spotkania Dariusz Meresiński, Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

To było niezwykle ważne wydarzenie, w którym udział wzięli: starosta kielecki Mirosław Gębski, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego pułkownik Jarosław Molisak, komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień Kielce pułkownik Mirosław Smerdzyński, a także Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński oraz wyróżnieni rodzice.

Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju wręczany jest rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienagannie służbę wojskową.


Marianna i Jan Zdanowscy – Trzech ich synów służyło w Wojsku Polskim. Tadeusz odbył zasadniczą służbę wojskową w 11 Pułku Zmechanizowanym na stanowisku dalmierzysta, Krzysztof odbył zasadniczą służbę wojskową w 61 Pułku Budowlanym na stanowisku montażysta, zaś Jarosław odbył zasadniczą służbę wojskową w 11 Pułku Czołgów Średnich na stanowisku kierowca.

Zofia i Jan Wojciechowscy – Wśród siedmiorga dzieci państwa Wojciechowskich dwóch synów odbyło zasadniczą służbę wojskową, a córka służy w wojsku nadal. Syn Paweł odbył zasadniczą służbę wojskową w 4 Kołobrzeskim Pułku Zabezpieczenia na stanowisku kierowca. Syn Tomasz odbył zasadniczą służbę wojskową w Jednostce Wojskowej 2501 na stanowisku strzelec. Córka Agata nadal czynnie służy w Wojsku Polskim pełniąc zawodową służbę wojskową w 12 Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych na stanowisku szefa sekcji rozpoznawczej.

Serdecznie Państwu gratulujemy i razem z Państwem jesteśmy dumni, że mieszkańcy Miasta i Gminy Daleszyce służą naszej Ojczyźnie i strzegą pokoju w naszym kraju.

Mateusz Fąfara