Członkowie Zarządu Powiatu w Kielcach – Mariusz Ściana oraz Cezary Majcher dokonali objazdu dróg powiatowych na terenie Chmielnika.

Podczas wizji lokalnej rozmawiano o pilnych potrzebach remontowych dróg na terenie miasta oraz w niektórych sołectwach. Obecna także była radna powiatowa Irena Gmyr oraz Zbigniew Wróbel – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach.

– W Chmielniku odwiedziliśmy ulicę Dygasińskiego, na której niezbędna jest wymiana desek na moście i przebudowa studzienek oraz rondo przy zbiegu ulic Mruczej, Pierzchnickiej i Kieleckiej – opowiada Cezary Majcher.

Członkowie Zarządu dokonali także objazdu innych dróg powiatowych, jak przedłużenie ul. Dygasińskiego w kierunku Buska – Zdroju, niedokończoną drogę Kotlice – Śladków Mały, drogę w Kotlicach, betonowe odcinki dróg w Zreczu Chałupczańskim oraz pomiędzy miejscowościami Kotlice – Szyszczyce, drogi w Zreczu Małym oraz w Sędziejowicach.


Podczas spotkania nie mogło zabraknąć przedstawicieli chmielnickiego samorządu, którzy znają najlepiej problemy drogowe swojej gminy i to do nich w pierwszej kolejności zgłaszają się mieszkańcy w sprawie utrudnień na drogach spowodowanych ich złym stanem technicznym, dlatego burmistrz Paweł Wójcik wraz z Przewodniczącą oraz Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Chmielniku Anitą Jabłońską i Teresą Chwalińską wspólnie z powiatem odwiedzili wszystkie drogi powiatowe, które pilnie wymagają przebudowy, modernizacji lub remontu.

Przedstawiciele samorządów omówili rozwiązania dla zaproponowanych wariantów, przeanalizowali warunki terenowe oraz chcą wypracować priorytety i harmonogram modernizacji dróg powiatowych.

Galeria