Aparaty słuchowe, łóżka rehabilitacyjne, komputery dla dzieci oraz dodatkowe wsparcie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wsparł niepełnosprawnych z terenu powiatu kieleckiego.

Odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kieleckim. W wydarzeniu uczestniczył członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk.

Powodem spotkania było zwiększone pieniędzy pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej z 17 tys. 796 zł do wysokości 18 tys. 96 zł.

– Potrzeby osób niepełnosprawnych w naszym powiecie są olbrzymie. Będąc odpowiedzialnym za ten obszar naszej działalności szukam takich rozwiązań, aby w pierwszej kolejności pomóc osobom niepełnosprawnym w likwidacji barier. Tak aby osoba niepełnosprawna funkcjonowała normalnie w swoim własnym domu – powiedział Stefan Bąk.


Projekt uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się w 2019 roku środki PFRON oraz zestawienie wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, przedstawiła Ewa Wilk – główny specjalista ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Dodatkowe pieniądze, w kwocie 210 tys. 172 zł, przekazane przez PFRON powiatowi zostaną przeznaczone na następujące zadania: kwota 110 tys. zł na dofinansowanie zaopatrzenia 80 osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. W tej grupie znajdują się, m.in.: aparaty słuchowe, gorsety dla dzieci.   kwota 40 tys. zł na realizację zadań z zakresu likwidacji barier funkcjonalnych (zakup 10 łóżek rehabilitacyjno – wspomagających oraz 15 komputerów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej). Pod uwagę będą tu brane wnioski, które nie zostały rozpatrzone, z braku środków, w 2018 roku oraz wnioski złożone do kwietnia br. kwota 59 tys. zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie 5 warsztatów terapii zajęciowej z terenu powiatu kieleckiego. 90% kosztów działalności warsztatów zostanie pokryta z funduszy PFRON. Co najmniej 10% kosztów działalności WTZ dofinansowane jest ze środków powiatu.

Podczas zebrania członkowie Rady wyrazili pozytywną opinię na temat prezentowanego projektu uchwały.

Galeria