5.8 C
Gmina Morawica
sobota, 1 sierpnia, 2020
Strona główna Aktualności Ważne wiadomości dla przedsiębiorców

Ważne wiadomości dla przedsiębiorców

Zobacz

Trening systemu alarmowania ludności

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2020 roku o godz. 17.00 zostanie przeprowadzony na terenie Gminy i Miasta Chęciny trening systemu...

Pamięci Sandomierskich Kolumbów

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zapraszają na spotkanie dedykowane pamięci Sandomierskich Kolumbów, w...

Kolejne drogowe sukcesy w powiecie

W Morawicy, Pierzchnicy i Bodzentynie – tylko w tych trzech gminach powiat kielecki oficjalnie oddał do użytku blisko 16...

Cytomammobus w Mieście i Gminie Morawica

W dniach 29-30 lipca 2020 r. w godzinach 10.00 – 16.00 na parkingu przy Centrum Samorządowym w Morawicy, panie z Miasta i Gminy...

Od dnia 01.07.2020 nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2020 roku wpisujących się w program ˝Moja Woda˝ na lata 2020-2024˝

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza od dnia 01.07.2020 nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2020 roku...

Prywatny las z dotacją z PROW

Rolnicy, którzy posiadają las, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację z PROW na lata 2014-2020. Od 3 sierpnia...

Od 1 stycznia 2020 roku nastąpią znaczne zmiany w Bazie Danych o produktach i opakowaniach (BDO).

W związku z tym, te podmioty, które do końca 2019 roku nie dokonają wpisu do Rejestru –BD, będą miały poważne trudności w funkcjonowaniu. Ma to związek z bazą  danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), które zmienią się właśnie od nowego 2020 roku. Ważne jest również to, że ewidencja i sprawozdawczość będzie się odbywała wyłącznie za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Dlatego właśnie konieczne jest  uzyskanie wpisu do Rejestru BDO.

Przypomnijmy, że BDO jest narzędziem umożliwiającym skuteczną kontrolę rynku gospodarki odpadami, co będzie niezwykle istotne w zwalczaniu wszelkich nieprawidłowości, występujących w tym sektorze gospodarki, jak również w  świadczeniu pomocy organom inspekcji ochrony środowiska.

Nadmienić należy, że w skład Bazy danych o produktach i opakowaniach wchodzi , jako jego integralna cześć, uruchomiony już 24 stycznia 2018 roku Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Od 1 stycznia 2020 r. uruchomione zostaną kolejne moduły systemu tj. moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości realizowane przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Środowiska.

Jeżeli chodzi o obowiązek rejestracji, to w Rejestrze BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrz wspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych. Mogą to być np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, firmy budowlane, zakłady mechaniki samochodowej, czy podmioty wytwarzające odpady niebezpieczne.

Wszystkie Jednostki Samorządu Terytorialnego, jak również podległe jednostki i spółki, jeśli w ramach prowadzonej przez siebie działalności wytwarzają odpady inne niż odpady komunalne, powinny uzyskać wpis do Rejestru- BDO jako wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów.

Nie muszą   się  rejestrować firmy , które zlecają wykonanie usługi innemu podmiotowi, gdyż w wyniku zleconej usługi nie będą wytwórcą odpadów.

Przykłady: jeśli w danym przedsiębiorstwie wymieniane są świetlówki, a usługa jest wykonywana przez inną firmę w ramach umowy, to zgodnie z ustawą o odpadach wytwórcą odpadów powstałych w wyniku świadczenia danej usługi będzie podmiot, który świadczy tę usługę (chyba że umowa stanowi inaczej).

Warto  więc zwracać uwagę na zapisy w umowie, dzięki którym można zastrzec, że to właśnie firma świadcząca usługę odpowiada za odpady. W takim przypadku firma prowadząca działalność biurową nie musi się rejestrować w BDO, jeśli oczywiście nie wytwarza innych niż komunalne rodzajów odpadów.

Podmiotami zwolnionymi z obowiązku rejestracji są:

osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystuje odpady na potrzeby własne;

podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do: uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz;

podmioty, w których prowadzi się nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich;

transportujący wytworzone przez siebie odpady;

wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni poniżej 75 ha.

Korzyści z BDO

Umożliwienie kompleksowego gromadzenia i zarządzania informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami;

Zwiększenie kontroli nad krajową gospodarką odpadami i zapewnienie monitoringu przepływu strumieni odpadów;

Optymalizacja procesu ewidencji i sprawozdawczości z prowadzonej gospodarki odpadami; Wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji przez zmniejszenie liczby podmiotów działających w szarej strefie w sektorze gospodarki odpadami.

blank

Aktualności

„Sprawa dla młodego reportera” – w gminie Daleszyce przeszkolą się przyszli dziennikarze

  W gminie Daleszyce rusza projekt, którego celem jest utworzenie redakcji z grupy młodych ludzi w wieku 13-19 lat. Ich...

Ankieta dla mieszkańców miejscowości Siedlce

Szanowni Państwo mieszkańcy miejscowości Siedlce, w związku z likwidacją prowadzonej przez Stowarzyszenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Siedlcach, konieczne jest ustalenie od 1 września 2020r. obwodu dla uczniów...

Cytomammobus w Mieście i Gminie Morawica

W dniach 29-30 lipca 2020 r. w godzinach 10.00 – 16.00 na parkingu przy Centrum Samorządowym w Morawicy, panie z Miasta i Gminy Morawica mogły wykonać bezpłatną mammografię...

Konkurs dla organizacji pozarządowych ˝Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO˝

Do 31 października 2020 roku organizacje non-profit mogą składać wnioski o dofinansowanie organizacji obozów sportowych odbywających się w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2020...
blank

Polecamy