W Woli Morawickiej budowana jest właśnie nowa szkoła. Wszystko w związku z koniecznością wyburzenia istniejącego budynku szkolnego pod budowę obwodnicy. Inwestycja opiewa na kwotę 9 milionów 225 tysięcy złotych, z czego 3 miliony złotych pokryje unijne dofinansowanie pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Istniejący budynek Szkoły Podstawowej w Woli Morawickiej zostanie wyburzony pod budowę obwodnicy. Obiekt wraz z działką, na której się znajduje, został przejęty przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w październiku ubiegłego roku. Od tamtej pory prowadzące szkołę stowarzyszenie wynajmuje budynek od jego zarządcy. Wszystko do czasu wybudowania nowego obiektu dydaktycznego, a ten właśnie powstaje.

Pełną parą idą prace związane z budową nowego budynku Szkoły Podstawowej w Woli Morawickiej. W efekcie powstanie obiekt szkolny o powierzchni całkowitej projektowanej rozbudowy – 1789,80 m2 i kubaturze 6.500 m3. W wyniku realizacji inwestycji powstanie szkoła podstawowa sześciooddziałowa, a także punkt przedszkolny z trzema grupami rocznikowymi i zespołem żywieniowym oraz świetlicą.

Po wybudowaniu nowego budynku szkolnego, stara szkoła w całości zostanie przeznaczona do rozbiórki. – Pozostanie jedynie sala gimnastyczna, którą w ramach budowy szkoły planujemy wyremontować i przeprowadzić jej termomodernizację – zapowiada burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Marian Buras. Powstający właśnie nowy budynek szkolny zostanie dobudowany do sali gimnastycznej od strony północno-wschodniej, a stare pomieszczenia szkolne będę zrównane z ziemią. – Zanim jednak to nastąpi musi powstać nowa szkoła. Po jej wybudowaniu przeniesiemy dzieci, a w istniejącym budynku ruszą prace rozbiórkowe, które będzie prowadzić już Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – podkreśla burmistrz Marian Buras.


Wykonawcą generalnym inwestycji został Zakład Usług Remontowych ZURIP z Małogoszczy. Szkołę w Woli Morawickiej wybuduje za 9 milionów 255 tysięcy złotych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Była to najtańsza oferta, jaka wpłynęła. Warto dodać, że na inwestycję pozyskano unijne dofinansowanie w wysokości 3 milionów złotych w ramach projektu pn: „Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej w tym infrastruktury sportowej na terenie Gminy Morawica” – działanie 7.4. Wartość całkowita projektu opiewa na kwotę nieco ponad 10 milionów 367 tysięcy złotych, a w jego ramach poza budową szkoły w Woli Morawickiej już powstały trzy boiska wielofunkcyjne – w Brzezinach, Nidzie i w Lisowie, a także doposażono szkolne pracownie matematyczno – przyrodnicze w siedmiu szkołach na terenie Miasta i Gminy Morawica. Zakończenie realizacji całego projektu zaplanowano na grudzień bieżącego roku.

Agnieszka Olech

Galeria