Były piękne boginie, urocze greczynki i potężni herosi, a nawet Haron ze swoją łodzią. Podczas V Powiatowego Konkursu Mitologicznego, jaki się odbył w Szkole Podstawowej w Łosieniu, uczniowie zachwycili nie tylko strojami i wiedzą w zakresie mitologii, ale przede wszystkim wspaniałą grą aktorską.