Dobiegły końca przebudowy dróg w trzech miejscowościach gminy Daleszyce. Mowa o Marzyszu, Słopcu i Cisowie, gdzie zmodernizowano w sumie blisko dwa kilometrów dróg. Łączna wartość zadań to ponad 800 tysięcy złotych, a kwota pozyskanego przez samorząd gminy dofinansowania na ich realizację wyniosła aż 655 tysięcy złotych!

W miejscowości Marzysz tzw. Kiełków przebudowano odcinek drogi o długości 1074 metów i szerokości 4 metrów. Jezdnia zyskała nową nawierzchnię asfaltową, a po jej obydwu stronach wykonano półmetrowe pobocza z kruszywa. Wartość zadania wyniosła 446 tysięcy 558 złotych. Na realizację inwestycji samorząd gminy pozyskał dofinansowanie zewnętrzne w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 353 tysiące 999 złotych.

Nowy blask zyskała także droga w miejscowości Słopiec, tzw. Pipała, gdzie przebudowano odcinek o długości 240 metrów i szerokości 4 metrów. Tu także położono nową nawierzchnię asfaltową i wykonano półmetrowe pobocza z kruszywa. Wartość realizacji zadania to 108 tysięcy 902 złotych, z czego 84 tysiące 669 złotych zostało pokryte z dofinansowania zewnętrznego przyznanego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Obydwa zadania wykonało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o. z Kielc.


Zakończyła się także przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Cisów o długości 670 metrów i szerokości 3,5 metra. Wykonano tu warstwę odsączającą z piasku, nową podbudowę, warstwę wiążącą i ścieralną z betonu asfaltowego. Utwardzono również pobocza, zamontowano znaki drogowe i korytka odwadniające. Koszt prac budowlanych to 276 tysięcy 744 złotych. Na realizację tego zadania samorząd także pozyskał dofinansowanie zewnętrzne, które wyniosło 216 tysięcy 574 złotych. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Starachowice.

– Zbliżamy się do końca zaplanowanych na ten rok remontów i przebudowy dróg. Z początkiem października oddaliśmy do użytku mieszkańców zmodernizowane odcinki w Brzechowie, Sukowie, Słopcu oraz w Daleszycach. Dziś kolejne drogi są gotowe i mogą służyć lokalnej społeczności. Co ważne, na realizację wszystkich zadań pozyskaliśmy bardzo znaczące dofinansowania zewnętrzne, co zdecydowanie odciążyło budżet gminy.– podsumowuje Dariusz Meresiński, Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

Agnieszka Olech

Galeria