21 dróg gminnych o łącznej długości blisko jedenastu kilometrów przejdzie kompleksowy remont. Koszt inwestycji oszacowano na nieco ponad cztery miliony złotych. Władze gminy Piekoszów pozyskały na ten cel aż osiemdziesiąt procent dofinansowania zewnętrznego.

Gmina Piekoszów nie ustaje w działaniach związanych z remontem i przebudową dróg. Warto przypomnieć, że już w grudniu wyłoniono wykonawcę budowy i przebudowy czterech dróg gminnych wraz z chodnikami i oświetleniem. Łączna wartość wszystkich tych inwestycji opiewa na kwotę ponad 13 milionów 276 tysięcy złotych, z czego aż sześćdziesiąt procent pokryje pozyskane przez władze gminy Piekoszów rządowe dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. I tak, całkowite przeobrażenie przejdą ulice Hetmańska, Rycerska i Książęca w Piekoszowie. Przebudowana zostanie także ulica Przemysłowa w Piekoszowie pomiędzy drogą wojewódzką nr 761 a 786. Zupełnie nowego wyglądu nabierze też ulica Południowa w Micigoździe oraz ulice Żeromskiego i Witosa w Piekoszowie. Prace mają ruszyć już z początkiem bieżącego roku.

Na tym jednak nie koniec. Jak się okazuje, do realizacji zaplanowano kolejnych 21 odcinków dróg na terenie gminy Piekoszów. – Są to drogi zniszczone przez nawalne deszcze, jakie wystąpiły w połowie sierpnia ubiegłego roku. Każda z nich ma bardzo duże ubytki. Specjalnie powołana komisja oszacowała skalę zniszczeń i wraz z protokołem przekazaliśmy te informacje do wojewody świętokrzyskiego, który przyznał nam na ich remont bardzo wysokie dofinansowanie, bo aż osiemdziesiąt procent. To oznacza, że dołożymy do remontu i przebudowy tych dróg tylko dwadzieścia procent. Pozyskane środki są dla nas bardzo dużym wsparciem – mówi wójt gminy Piekoszów, Zbigniew Piątek.

W ramach dofinansowania przyznanego na remont i przebudowę zniszczonych przez nawalne deszcze dróg na terenie całej gminy Piekoszów wyremontowanych zostanie aż 21 odcinków. Wśród nich trzy odcinki w Brynicy, a w tym odcinek Brynica – Chełmce na długości 990 metrów, Brynica – Zwierzyniec na długości 950 metrów i Brynica – Za Gościńcem na długości 680 metrów. W Micigoździe remont przejdą cztery odcinki dróg, w tym jeden 990 metrowy, a kolejne na ulicy Spacerowej – 320 metrów, ulicy Słonecznej – 445 metrów i odcinek Micigózd – Kamionki na długości 820 metrów. W Rykoszynie wyremontowanych zostanie sześć ulic, w tym ulica Panoramiczna – 630 metrów, ulica Makowa – 310 metrów, ulica Szlachecka – 430, ulica Urzędnicza – 280 metrów, ulica Dworska – 300 metrów i ulica Kniaziów – 990 metrów. W Piekoszowie remont przejdą cztery odcinki, w tym dwa po 100 metrów, jeden 155 metrów i ulica Basztowa na długości 100 metrów. Poza tym, wyremontowany będzie 340 metrowy odcinek drogi w Szczukowskich Górkach, 900 metrowy odcinek w Łubnie, 350 metrowy odcinek drogi w Łosienku i 770 metrowy odcinek w Wicentowie.


Remont i przebudowa zniszczonych dróg zostaną rozłożone na trzy lata. Prace na kilku pierwszych najbardziej priorytetowych do realizacji odcinkach wskazanych przez wojewodę ruszą jeszcze w tym roku. – To bardzo dobra informacja. Jeszcze w tym roku całkowite przeobrażenie przejdą już pierwsze odcinki dróg, na które pozyskaliśmy tak wysokie dofinansowanie. Bardzo nam zależy na poprawie infrastruktury drogowej na terenie naszej gminy. Sukcesywnie dążymy do tego, aby nasi mieszkańcy mogli komfortowo i bezpiecznie poruszać się po gminie – mówi wójt Zbigniew Piątek.

Galeria