Urząd Gminy w Mniowie zmienia się nie tylko ze względu na prowadzony właśnie kompleksowy remont wraz z termomodernizacją. Zmiany nastąpiły też w samych strukturach Urzędu. Poszczególne referaty zyskały nowe kształty, powstały dwa nowe stanowiska pracy, a pracownicy otrzymali konkretne zadania. Jest też nowy zastępca wójta i sekretarz.

– Chcąc usprawnić działanie Urzędu musieliśmy wprowadzić zmiany strukturalne referatów, a także pewne zmiany kadrowe – tłumaczy wójt gminy Mniów, Piotr Wilczak, który w ramach reorganizacji właśnie powołał nowego zastępcę. Z dniem 11 marca został nim Michał Milcarz, z zawodu nauczyciel wychowania fizycznego. Urzędujący wójt z powołanym właśnie wicewójtem Michałem Milcarzem pracowali razem przez wiele lat. – Michał Milcarz dał się poznać jako pracownik kompetentny, rzetelny i zaufany. Ma też doświadczenie samorządowe. Był radnym przez jedną kadencję w latach 2010 – 2014, a sprawy i problemy samorządu nie są mu obce. Podobnie jak problemy tej gminy – mówi wójt, Piotr Wilczak i dodaje, że Michał Milcarz cieszy się bardzo dużym zaufaniem społecznym. – Do jego zadań będzie należał nie tylko nadzór nad inwestycjami. To właśnie zastępca wójta będzie miał bezpośredni kontakt z mieszkańcami, którym ma przecież służyć pomocą w jak najlepszym rozwiązywaniu ich problemów. Jest to idealny człowiek na to stanowisko – mówi wójt, Piotr Wilczak. – Pochodzę z gminy Mniów i mieszkam tu od urodzenia, co oczywiście stanowi dla mnie dodatkową motywację do jak najlepszego działania na rzecz naszego środowiska lokalnego. Zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności i z obowiązków, jakie ciążą na zastępcy wójta. Dołożę wszelkich starań, aby nie zawieść zaufania, jakim mnie obdarzono – zapewnia zastępca wójta gminy Mniów, Michał Milcarz.

Pełniąca do tej pory obowiązki zastępcy wójta gminy Mniów Izabela Dziewięcka objęła funkcję sekretarza gminy Mniów, przejmując ją po Macieju Lubeckim. Stanowisko sekretarza zwolniło się w Urzędzie z chwilą podpisania porozumienia z Maciejem Lubeckim. Obecnie jest on głównym specjalistą ds. ochrony środowiska. – Z uwagi na wykształcenie oraz zainteresowania ochrona środowiska jest bliskim mi tematem. Zajmuję się trudnymi sprawami, które dotyczą między innymi zmian stosunków wodnych na gruncie czy wydawania decyzji środowiskowych. Współpracuję też ściśle z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, czy ze stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Tematy te są dosyć skomplikowane. Liczę na ich sprawne rozwiązanie – mówi Maciej Lubecki, specjalista ds. ochrony środowiska.

Co do słuszności podjętych decyzji w kwestii zmian kadrowych najmniejszych wątpliwości nie ma wójt gminy Mniów, Piotr Wilczak. – Jestem przekonany, że pan Maciej Lubecki doskonale poradzi sobie na nowym stanowisku i profesjonalnie zajmie się bliskimi mu sprawami. Podobnie, jak Izabela Dziewięcka, która ma ogromne i wieloletnie doświadczenie na stanowisku sekretarza, a do pełnienia tej funkcji predysponuje ją także wykształcenie prawnicze. Jak wiemy sekretarz zajmuje się organizacją pracy całego Urzędu Gminy, jak i jednostek organizacyjnych, a do jego zadań należy bezpośredni nadzór nad referatem organizacyjno gospodarczym, referatem spraw społecznych, czy referatem finansowym. Dzięki merytorycznej wiedzy i ogromnemu doświadczeniu obecnej sekretarz Izabeli Dziewięckiej, jestem przekonany, że Urząd Gminy w Mniowie nareszcie będzie funkcjonował sprawnie – podkreśla wójt, Piotr Wilczak.


A nad poprawą funkcjonowania Urzędu Gminy w Mniowie obecny wójt pracował wspólnie z sekretarz Izabelą Dziewięcką od ponad trzech miesięcy. – Wprowadzone zostały zmiany dotyczące referatów. Postanowiliśmy, że będzie jak najmniej wolnych stanowisk pracy. Zlikwidowane zostało chociażby stanowisko kierownika referatu oświaty, który składał się jedynie z kierownika i dwóch stanowisk obsługi, czyli kierowcy autobusu i opiekuna. W to miejsce powołaliśmy po prostu inspektora do spraw oświaty. Pracowników zajmujących się pozyskiwaniem środków zewnętrznych i pisaniem wniosków na projekty miękkie i twarde przypisaliśmy do konkretnych referatów, bo do tej pory pracowali między innymi w ramach referatu finansowego. Według nas dużo bardziej zasadne jest ich funkcjonowanie w ramach referatu inwestycji – mówi sekretarz gminy Mniów, Izabela Dziewięcka, która poinformowała również, że niektóre stanowiska pracy zostały zlikwidowane, ale powołano także dwa nowe stanowiska, których do tej pory nie było. – Jest to stanowisko do spraw sportu, kultury i promocji gminy, a także stanowisko do spraw zamówień publicznych. Obowiązki przypisane do tych stanowisk są zadaniami własnymi gminy, które należy starannie realizować i bez wątpienia wymagają one większego skupienia. Do tej pory zadania te były podzielone na kilku pracowników. Celem wprowadzonej reorganizacji jest przede wszystkim poprawa funkcjonowania Urzędu – podkreśla sekretarz, Izabela Dziewięcka.

– Wspólnie z sekretarz Izabelą Dziewięcką długo pracowaliśmy nad nadaniem kształtu strukturze Urzędu Gminy. Wprowadzone zmiany są szczegółowo przeanalizowane i jestem przekonany, że spowodują one usprawnienie funkcjonowania zarówno samego Urzędu, jak i pracy urzędników. Powstały konkretne referaty, a każdy z pracowników dokładnie już teraz wie czym ma się zajmować. Od samego początku marzył mi się otwarty, przyjazny i profesjonalny Urząd, który ma służyć przede wszystkim mieszkańcom, bo dla nich tu jesteśmy. Bez reorganizacji i zmian kadrowych nie udałoby się tego zrobić. Mam nadzieję, że mieszkańcy niebawem sami dostrzegą pozytywne zmiany – mówi wójt, Piotr Wilczak.