Po indywidualnym ustaleniu programu rozwoju ścieżki zawodowej, na terenie gminy Mniów niebawem ruszą szkolenia dla bezrobotnych mieszkańców. Na osiemnastu z nich będą czekały pięciomiesięczne staże. Celem akcji jest przywrócenie na rynek pracy wszystkich zakwalifikowanych do projektu. Ma on potrwać dwa lata, a na jego realizację gmina pozyskała ponad pół miliona złotych unijnego dofinansowania.

Projekt pod nazwą „Każdy może być aktywny zawodowo – kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany przez Gminę Mniów i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy. Będzie on kosztować blisko 650 tysięcy złotych, z czego aż 552 tysiące złotych pokryją środki unijne.

Realizacja projektu ruszyła z dniem 1 kwietnia bieżącego roku i rozpoczęła się od rekrutacji osób potrzebujących wsparcia. – Do projektu włączyliśmy naszych bezrobotnych mieszkańców, którzy ze względu na długotrwały brak aktywności zawodowej są w trudnej sytuacji materialnej. Realizując projekt chcemy przede wszystkim zmniejszyć, a w efekcie końcowym wyeliminować wszelkie problemy tych ludzi, zarówno zawodowe, jak i osobiste, które przecież często biorą się z ubóstwa. Wiele z tych osób marzy o możliwościach związanych z zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych, jak chociażby kupno żywności, odzieży, czy opału. Zrobimy wszystko, aby przystępując do tego projektu poczuli się potrzebni, zdobyli konkretne uprawnienia i kwalifikacje w obszarach, w których czują się najlepiej. Dzięki temu będą mogli w końcu zdobyć upragnioną pracę – mówi Irena Skowron, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie.

Po dwóch miesiącach rekrutacji mogły ruszyć spotkania indywidualne z doradcami zawodowymi. – Z każdą z zakwalifikowanych osób nasi doradcy zawodowi rozmawiają indywidualnie, ustalając wspólnie ścieżkę zawodową. Po szczegółowych analizach będziemy organizować dla tych osób konkretne szkolenia w zawodach, w których najlepiej się odnajdą. To nie ma być pomoc na siłę, a pomoc, która przyniesie konkretne efekty – zaznacza kierownik GOPS w Mniowie, Irena Skowron.


A efekty projektu mają być bardzo konkretne. – Projekt przewiduje, że osiemnaście najlepszych osób otrzyma półroczne staże zawodowe. Poza tym, przede wszystkim partnerstwo z Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach zwiększy realne szanse na podjęcie zatrudnienia wśród uczestników projektu – mówi kierownik GOPS, Irena Skowron, a wójt gminy Mniów, Piotr Wilczak, zapewnia, że organizatorzy projektu zrobią wszystko, aby każda z osób biorących w nim udział odnalazła się na rynku pracy w swoim wymarzonym zawodzie. – Dlatego też projekt trwa dwa lata. W tym czasie analizujemy predyspozycje jego uczestników i dobieramy wspólnie z doradcami odpowiednie szkolenia. Bardzo zależy nam na konkretnej pomocy, która przyniesie wymierne efekty – podkreśla wójt, Piotr Wilczak.

Warto też dodać, że w ramach projektu wsparciem zostaną objęte również osoby z otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zaplanowane działania projektowe przewidują poradnictwo prawne, spotkania integracyjne, imprezy mikołajkowe dla dzieci, a nawet kolonie.

Galeria