Kształtowanie umiejętności dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo, wyrabianie przekonań prozdrowotnych, pokazanie wartości zdrowia, czy uświadomienie, że krew ratuje życie ludzkie – o tych i wielu innych aspektach związanych ze zdrowiem i zdrowym stylem życia można się było dowiedzieć podczas akademii przygotowanej z okazji „Dnia Służby Zdrowia” w Szkole Podstawowej w Brynicy. Były też kwiaty i podziękowania dla tych, którzy dbają o zdrowie mieszkańców na co dzień. Rozstrzygnięto także konkurs plastyczny.

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać co do tego, że zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka. – Istotą rzeczy jest prowadzenie zdrowego stylu życia, co wiąże się z właściwym odżywianiem uprawianiem sportów, dbaniem o higienę, czy regularnymi badaniami kontrolnymi. To wszystko staramy się wpajać naszym uczniom – podkreślał dyrektor Szkoły Podstawowej w Brynicy, gdzie odbyła się uroczysta akademia z okazji „Dnia Służby Zdrowia”.

Akademia została przygotowana w podziękowaniu dla wszystkich pracowników służby zdrowia. – Jest to wyraz naszej wdzięczności dla pracy lekarzy i pielęgniarek. Chcemy w ten sposób podziękować za okazywaną pomoc i opiekę zdrowotną – mówili zgodnie uczniowie brynickiej szkoły, którzy pięknie zaprezentowali się z tej okazji aż w czterech inscenizacjach: „Żeby nie było brudasków”, „Wilk u dentysty”, „Wojna z mikrobami” i „Baśń o poszanowaniu zdrówka”. Młodzi aktorzy z Klubu Wiewiórka zaprezentowali prawdziwy kunszt artystyczny, zachwycając nie tylko strojami i rekwizytami, ale przede wszystkim grą aktorską. Wśród artystów znaleźli się: Magdalena Guzy, Alicja Foks, Alan Jaworski, Inga Kobiec, Filip Kozieł, Alan Krauze, Kacper Majka, Amelia Minda, Kamila Nogaj, Jakub Nogaj, Piotr Perzowicz, Magdalena Przepióra, Ewa Skalska, Lena Terelak, Natalia Wróblewska, Monika Zadrąg, Piotr Zadrąg oraz Maksymilian Zacharowicz. Wszyscy dostali gromkie brawa.

Słów zachwytu nie szczędził obecny podczas wydarzenia wójt gminy Piekoszów, Zbigniew Piątek. – Myślę, że będę wyrazicielem nas wszystkich, jeśli powiem, że dzisiaj wzruszaliście, rozśmieszaliście, ale jednocześnie daliście do myślenia. Jestem przekonany, że teraz już wszyscy wiedzą jak właściwie dbać o zdrowie – mówił wójt, Zbigniew Piątek, a dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Zdzisława Sitarz-Żelazny, zaznajomiła uczniów z ideą honorowego krwiodawstwa. – Krew jest darem życia. Nie można jej niczym zastąpić ani sztucznie wyprodukować. Warto jest pomagać i być krwiodawcą, a może nim zostać każdy, kto ukończył osiemnasty rok życia i waży nie mniej niż 50 kg – poinformowała dyrektor Zdzisława Sitarz-Żelazny, dziękując jednocześnie za piękne i pouczające przedstawienie. Do podziękowań przyłączyła się także doktor Paulina Pocheć z Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie.


Podczas akademii w kierunku wszystkich pracowników służby zdrowia popłynęły gorące życzenia. – Podejmując się misji ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka zasługujecie Państwo na najwyższe uznanie – mówił wójt gminy Piekoszów, Zbigniew Piątek, składając w imieniu samorządu gminy oraz wszystkich pacjentów życzenia na ręce obecnych przedstawicieli służby zdrowia. – Przyjmijcie Państwo najlepsze życzenia, zadowolenia z efektów pełnionej służby, sukcesów zawodowych i wszelkiej osobistej pomyślności – życzył gospodarz gminy, a uczniowie przekazali symboliczne róże na ręce zaproszonych gości.

Akademia stała się także doskonałą okazją do podsumowania szkolnego konkursu plastycznego pt. „Mój sposób na zdrowie”. I tak, pierwsze miejsce ex aequo zajęli Amelia Tomasik z klasy III i Wiktor Chrabąszcz z klasy I. Miejsce drugie ex aequo przypadło dla Natalii Szczepanek z klasy IV i Alicji Chaba z klasy I, a miejsce trzecie ex aequo zajęli Amelia Kobiec z klasy III i Mateusz Arabasz z klasy III. Wyróżnienia powędrowały do Maksymiliana Zacharowicza z klasy „0”, Zuzanny Kotwicy z klasy III, Zuzanny Duś z klasy I i Alicji Foksy z klasy „0”. Nagrody rzeczowe wręczył wójt Zbigniew Piątek wraz z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Brynicy, Tomaszem Gruszczyńskim.

Galeria