Zarządzenie nr 0050.14.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Morawica z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.