Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach informuje, iż z dniem 15.03.2019 r.upływa termin płatności I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych

Płatności w/w podatków dokonać:

  • przelewem bankowym na rachunek bankowy nr

    18 8493 0004 0050 0872 5424 0001


  • w kasie Urzędu Gminy w godz. od 8.00 do 14.30

  • do rąk inkasenta (sołtysa- z wyłączeniem podatku od środków transportowych)

Jednocześnie informujemy, iż termin płatności I raty podatku od środków transportowych upłynął dnia 15.02.2019 r.

Prosimy o terminowe regulowanie zobowiązań.

Referat podatkowy

Elżbieta Gruszczyńska