W minioną niedzielę w Kielcach odbyły się uroczystości 77. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową.

Obchody rozpoczęły się od mszy świętej w Bazylice Katedralnej, następnie uczestnicy przeszli pod pomnik Armii Krajowej na Skwerze Stefana Żeromskiego w Kielcach, gdzie odśpiewano hymn państwowy oraz złożono kwiaty i znicze. W imieniu mieszkańców i samorządu powiatu kieleckiego wieniec złożył wicestarosta Tomasz Pleban.

Odbył się również Apel Pamięci oraz modlitwa w intencji poległych żołnierzy AK. Wręczono także odznaczenia dla osób zasłużonych w przekazywaniu pamięci na temat Armii Krajowej.

14 lutego 1942 roku Związek Walki Zbrojnej rozkazem generała Władysława Sikorskiego został mianowany Armią Krajową. Formacja ta stanowiła najsilniejszą i najsprawniej zorganizowaną armię podziemną w okupowanej Europie. W 1944 roku AK osiągała liczebność ok. 380 tys. żołnierzy. Jej działania opierały się głównie dywersji. Historycy mówią nawet o 230 tysiącach akcjach sabotażowych i dywersyjnych prowadzonych do końca 19


Galeria