W Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce podpisana została umowa na roboty budowlane związane z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kranów ( II etap).

Burmistrz Dariusz Meresiński przy kontrasygnacie skarbnik Jadwigi Głozowskiej podpisał umowę z właścicielem firmy METABEX z Morawicy na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Marzysz, gmina Daleszyce”. Umowa dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kranów – II etap.

Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 1 miliona 799 tysięcy złotych z czego 1 milion 58 tysięcy zostanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem założeń projektu, w ramach którego została podpisana ww. umowa, jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie naszej gminy poprzez rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej. Objęte programem działania przyczynią się do zapewnienia bezpiecznego przesyłu ścieków do oczyszczalni. Natomiast głównym celem realizacji inwestycji jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz środowiska naturalnego i zapobiegania jego zanieczyszczeniu.


Mateusz Fąfara

Galeria