- efrr-loga-kolor-2018.jpg

Gmina Chęciny pozyskała rządowe dofinansowanie do projektu mającego na celu odrestaurowanie zabytkowej Synagogi w Chęcinach i stworzenie w niej Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej. Umowa na sfinansowanie znacznej części wkładu własnego ze środków Funduszu Promocji Kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do zadania realizowanego przy udziale funduszy europejskich została właśnie podpisana.

Jak już informowaliśmy, zabytkowa XVII-wieczna Synagoga niebawem zmieni swe zrujnowane oblicze i stanie się kolejnym produktem turystycznym w Gminie Chęciny. Jednocześnie będzie doskonałym miejscem na bliższe poznanie kultury i codziennego życia społeczności żydowskiej w czasach przed II wojną światową, kiedy Żydzi licznie zamieszkiwali miasto. Położona w centrum Chęcin Synagoga zostanie odrestaurowana, a w jej wnętrzach powstanie multimedialne Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej. Realizacja projektu poprawi wizerunek miasta i wpłynie na jego atrakcyjność, a odrestaurowana Synagoga stanie się ważnym elementem edukacji historycznej, które będzie uczyło także tolerancji oraz szacunku do innych religii i kultur.


Na realizację inwestycji władze gminy pozyskały unijne dofinansowanie w kwocie 5 milionów 176 tysięcy złotych, co stanowi aż 95 procent wartości projektu. Pozostałą kwotę w wysokości 272 tysięcy złotych gmina pokryje dzięki rządowemu wsparciu (218 tysięcy) oraz środkom własnym (jedynie 54 tysiące złotych). Z powyższego wynika, że środki budżetowe Gminy w całej wartej blisko 5,5 miliona złotych inwestycji stanowić będą zaledwie 1%.

Projekt zostanie zrealizowany dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, rządowemu wsparciu z programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem jest zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadań, które ubiegają się o współfinansowanie w ramach programów europejskich oraz z budżetu Gminy Chęciny.

 

- mkidn_01_cmyk.jpg