Wyremontowany odcinek drogi rozpoczyna się za szkołą na wysokości remizy OSP. Nowy dywanik asfaltowy położono tu na długości 330 metrów. Wybudowano również chodnik na długości blisko trzystu metrów. W ramach prac umocniono także rów i uzupełniono pobocza, a ponieważ jest to droga powiatowa, to koszty inwestycji po połowie pokryły dwa samorządy – Miasta i Gminy Morawica oraz Powiatu Kieleckiego.

– Pomimo, że jest to droga powiatowa zdecydowaliśmy o dofinansowaniu tej budowy w połowie z budżetu gminy, aby przynajmniej pierwszy odcinek powstał w tym roku. Będziemy wnioskować do Powiatu, aby w kolejnych latach chodnik został wykonany docelowo na całym odcinku ulicy Szkolnej aż do lasu – mówi zastępca burmistrza Miasta i Gminy Morawica, Marcin Dziewięcki. Całość zadania kosztowała 352 tysiące złotych.

Warto też dodać, że niezależnie od tej inwestycji Miasto i Gmina Morawica zleciła rozbudowę oświetlenia ulicy Szkolnej. – Na wniosek naszych mieszkańców wykonaliśmy w minionym roku dokumentację projektową na rozbudowę oświetlenia przy ulicy Szkolnej i ulicy Błękitnej. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę tej instalacji i zleciliśmy wykonanie prac Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Morawicy. Część lamp stanie jeszcze w tym roku – poinformował zastępca burmistrza Miasta i Gminy Morawica, Marcin Dziewięcki.


Galeria