Stworzyli tak dobry projekt biznesowy, że w nagrodę pojadą na dwudniową wycieczkę do Warszawy, gdzie odwiedzą Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka w Warszawie, a także wezmą udział w profesjonalnych warsztatach ekonomicznych. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Brynicy zostali laureatami ogólnopolskiego konkursu na najlepszy model biznesowy w ramach projektu „Ferie z ekonomią II”.

Do ogólnopolskiego projektu zakwalifikowały się trzy szkoły z terenu gminy Piekoszów – szkoła z Brynicy, Łosienia i Rykoszyna. Organizatorem projektu jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego. W ramach „Ferii z ekonomią” odbyły się dodatkowe zajęcia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. Była to już druga edycja projektu adresowanego do uczniów klas VII-VIII, a realizowana była na terenie pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

W ramach projektu uczniowie szkół z Brynicy, Łosienia i Rykoszyna przez tydzień ferii zimowych poszerzali wiedzę w zakresie ekonomii. Celem projektu jest rozbudzenie w uczniach przedsiębiorczości. W trakcie jego trwania uczyli się planowania i zarządzania finansami zarówno osobistymi, jak i firmowymi. Zapoznali się także z rolą banku i funkcji pieniądza. A wszystko to było przedstawione w niezwykle przyjazny sposób.

W pierwszym etapie ogólnopolskiego konkursu uczniowie ze wszystkich zakwalifikowanych do niego szkół odwiedzili oddział banku Pekao S.A. w Kielcach oraz Narodowego Banku Polskiego. Bankowcy przedstawili uczniom nowoczesne produkty bankowe oparte na operacjach wykonywanych drogą elektroniczną przez Internet. Uczniowie obejrzeli też banknoty, a z przedstawionej prezentacji dowiedzieli się między innymi jak wyglądał pierwszy telefon dotykowy. Następnie przyszedł czas na quizy, czyli test potwierdzający wzrost ich wiedzy ekonomicznej. Najlepsi otrzymali w nagrodę słuchawki. Do rąk słuchaczy trafiły też przydatne gadżety i materiały ekonomiczne. Podczas wizyty w NBP uczniowie poznali historię pieniądza, a także wysłuchali, czym zajmuje się NBP i jaką pełni rolę. W ramach zajęć ekonomicznych uczniowie odwiedzili również lokalnych przedsiębiorców. Grupa ze szkoły w Łosieniu i w Rykoszynie gościła w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego Ryszard Hochel. Uczniowie z Brynicy odwiedzili Zakład Piekarniczo-Cukierniczy państwa Kosińskich z Piekoszowa.


Kolejnym etapem konkursu było stworzenie modelu biznesowego lokalnego przedsiębiorstwa oraz nagranie video wystąpienia grupy i zaprezentowanie firmy przed potencjalnymi inwestorami. – Młodzież pod opieką koordynatorki projektu, Agnieszki Ciołak, opracowała biznesplan przedsięwzięcia pod tytułem „Park linowy Tarzan”, który zakładał świadczenie usług rekreacyjno-sportowych dla lokalnej społeczności – mówi dyrektor Szkoły Podstawowej w Brynicy, Tomasz Gruszczyński. Jak się okazuje, pomysł uczniów ze szkoły w Brynicy został doceniony i nagrodzony. – W nagrodę nasz zespół pojedzie na dwudniową wycieczkę do Warszawy, gdzie odwiedzi Centrum Pieniądza NBP, a także weźmie udział w profesjonalnych warsztatach ekonomicznych – poinformował dyrektor placówki. Zadowolenia z sukcesów młodych ekonomistów nie kryje wójt gminy Piekoszów, Zbigniew Piątek. – Znajomości ekonomii z całą pewnością przydadzą się uczniom w dorosłym życiu. Cieszę się, że wykazali się tak dużą przedsiębiorczością i zostali laureatami drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu „Ferie z ekonomią”. Z takimi ekonomistami przyszłość kształtuje się w jasnych barwach – przyznaje wójt gminy Piekoszów, Zbigniew Piątek.

Galeria