Złożenie przysięgi pierwszoklasisty, pasowanie na uczniów klas pierwszych, a także wręczenie pamiątkowych aktów oraz legitymacji szkolnych i oczywiście prezentów – uczniowie klas pierwszych z terenu gminy Mniów złożyli uroczyste ślubowania.

Wyjątkowo uroczyście wyglądały tegoroczne uroczystości, podczas których zaszczytu honorowego pasowania dostąpili pierwszoklasiści wszystkich szkół z terenu gminy Mniów. Zanim jednak uczniowie zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów swoich szkół zaprezentowano wspaniałe programy artystyczne. Po częściach artystycznych, wprowadzano Sztandary Szkół i odśpiewano Hymn Polski. Następnie pierwszaki dziękowały rodzicom za to, że mogli stać się uczniami. W końcu miało miejsce długo oczekiwane ślubowanie i pasowanie na uczniów klas pierwszych, którego w poszczególnych klasach dokonali dyrektorzy. – Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o dobre imię szkoły, uczyć się pilnie i być dobrym kolegą. Swym zachowaniem i nauką będę sprawiać radość rodzicom i nauczycielom – ślubowali uczniowie, a następnie dostąpili zaszczytu pasowania na ucznia. Od tej chwili stali się prawdziwymi uczniami ze wszystkim przywilejami i obowiązkami uczniowskimi. Wszyscy uczniowie klas pierwszych zobowiązali się być pilnymi w nauce i wzorowymi w zachowaniu. Obiecali także godnie reprezentować dobre imię swoich szkół.

Podczas uroczystości obecne były również władze gminy Mniów. Tuż po pasowaniu wójt Piotr Wilczak skierował do świeżo upieczonych członków szkół gorące życzenia. – Wszystkim uczniom życzę, aby znaleźli tutaj przyjazną atmosferę. Życzę powodzenia w szkole, zapału do nauki, wiary we własne możliwości i wielu sukcesów – mówił wójt Piotr Wilczak, podkreślając, że dołoży wszelkich starań, aby szkolnictwo na terenie całej gminy rozwijało się na jak najwyższym poziomie. W sumie na terenie gminy Mniów do klas pierwszych uczęszcza 89 pierwszoklasistów w pięciu szkołach, w tym 37 w szkole w Grzymałkowie, 28 w szkole w Mniowie, 10 w szkole w Cierchach i po 7 w szkołach w Rogowicach i w Zaborowicach.

Zapewne dzień pasowania na ucznia pozostanie na długo w pamięci każdego pierwszoklasisty, bo takich chwil w końcu nie sposób zapomnieć.


Galeria