Starosta kielecki Mirosław Gębski złożył kwiaty pod pomnikiem Zbrodni Katyńskiej na cmentarzu Partyzanckim oraz pod pomnikiem Sybiraków na cmentarzu Starym w Kielcach.

Uroczystości z okazji 79. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej były okazją do złożenia kwiatów i zapalenia zniczy przez przedstawicieli władz centralnych, samorządowych oraz służb mundurowych pod symbolicznym grobem osób pomordowanych przez NKWD i ukrytych w dołach w Katyniu, Charkowie i Miednoje oraz innych miejscach na terenie byłego Związku Radzieckiego. Pomnik składa się z tablic z nazwiskami 396 ofiar związanych z naszym regionem.

Następnie uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik Sybiraków na Cmentarzu Starym, gdzie również złożono kwiaty dla upamiętnienia pomordowanych przez sowietów w 1940 r.

Organizatorami wydarzenia byli Wojewoda Świętokrzyski, Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Stowarzyszenie „Kielecka Rodzina Katyńska”.


Galeria