- efrr-loga-kolor-2018.jpg

W lipcu ruszyły prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej w Wolicy. Ich realizacja możliwa jest dzięki pozyskanemu przez władze gminy unijnemu dofinansowaniu. Inwestycję prowadzi wyłoniony w ramach przetargu wykonawca, Konsorcjum Budowlane: ELEKTRO – JAREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Kielcach jako lider Konsorcjum i Andrzej Jakubczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Jakubczyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „AN-BUD” z siedzibą w Bilczy, z którym umowa na wykonanie termomodernizacji placówki podpisana została w czerwcu br.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wolicy jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego: Oś 6. „Rozwój miast”, Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF.

Umowa na współfinansowanie inwestycji w ramach projektu pn. „Termomodernizacja placówek publicznych na terenie gminy Chęciny – Etap II” została zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa a Gminą i Miastem Chęciny 7 sierpnia br. Umowę swoimi podpisami sygnowali Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Renata Janik wraz z Markiem Jońcą, Członkiem Zarządu oraz Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski wraz z Jadwigą Sinkiewicz, Skarbnik Gminy Chęciny.


Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej z bieżących prac budowlanych prowadzonych w Szkole Podstawowej w Wolicy.

Galeria