Pełną parą idą prace związane z budową drogi krajowej nr 73, która stanie się obwodnicą Morawicy i Woli Morawickiej. Położono już pierwszy odcinek podbudowy bitumicznej. Drogowcy postawili też konstrukcję wielkiej kładki naprzeciwko szkoły w Bilczy, po której piesi będą przechodzić nad ruchliwą drogą. Pierwszym odcinkiem obwodnicy pojedziemy wiosną 2022 roku. Odcinek w drugim etapie zostanie wybudowany w nowym śladzie i ominie całkowicie Morawicę i Wolę Morawicką. Obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej będzie w sumie miała nieco ponad 8 kilometrów długości. To jedna z najważniejszych drogowych inwestycji w regionie.

W pierwszym etapie obwodnica Morawicy budowana jest w śladzie istniejącej drogi krajowej numer 73. Nowa droga poprawi sytuację na obciążonym ruchem lokalnym podmiejskim i tranzytowym ciężkim odcinku trasy łączącej węzeł Kielce Północ, Busko i Tarnów.
Nowy odcinek drogi krajowej numer 73 o długości 4,2 kilometra od granicy miasta Kielce do granicy miejscowości Brzeziny i Morawica będzie miał dwie jezdnie i status drogi GP (głównej o ruchu przyspieszonym). Nowa jezdnia powstaje po wschodniej stronie tej istniejącej, a po przełożeniach ruchu prawa jezdnia zostanie przebudowana. – Długo zabiegaliśmy o realizację budowy obwodnicy Morawicy i woli Morawickiej. Bardzo się cieszę, że prace idą tak sprawnie. Dzięki tej drodze nie tylko poprawi się bezpieczeństwo kierowców i mieszkańców, ale też ich komfort życia – mówi burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Marian Buras, podkreślając jednocześnie, że to inwestycja niezwykle istotna nie tylko dla mieszkańców naszej gminy. – Liczymy, że drugi etap budowy obwodnicy rozpocznie się z godnie z zapowiedziami – mówi burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Marian Buras.

Prace przy budowie pierwszego etapu inwestycji, w ramach którego powstanie dwujezdniowa droga klasy GP o długości 4,2 km pomiędzy granicami miasta Kielce a granicą miejscowości Brzeziny i Morawica idą pełną parą. Widać już konstrukcję kładki naprzeciwko szkoły w Bilczy, po której piesi będą przechodzić nad ruchliwą drogą. Rozpoczęły się także prace związane z układaniem podbudowy bitumicznej. Ten etap poprzedziły badania odcinka próbnego wykonanego w okolicach Piasecznej Górki. Jednocześnie nadal prowadzone są także prace ziemne. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach, na wschodniej jezdni w 75 procentach wykonano warstwy ulepszonego podłoża i warstwy mrozoochronne, w jednej czwartej warstwę podbudowy pomocniczej. Wykonane zostało podparcie ustroju nośnego kładki dla pieszych, a po wykonaniu deskowania, planowane jest zabetonowanie konstrukcji.

Przypomnijmy, że w ramach trwającego właśnie pierwszego etapu inwestycji powstaną cztery skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (dwa z drogami powiatowymi, dwa z drogami gminnymi), kładka dla pieszych w miejscowości Bilcza oraz drogi dojazdowe. Koszt prac opiewa na blisko 78 milionów złotych.


Docelowo obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej będzie miała ponad 8 kilometrów. W drugim etapie inwestycji droga biec będzie po nowym śladzie. Trwa aktualizacja koncepcji programowej dla tego etapu.

Droga krajowa nr 73 łączy Kielce z Tarnowem i wschodnią częścią województwa małopolskiego oraz z Jasłem na Podkarpaciu. Morawicki odcinek trasy jest jednym z najbardziej zatłoczonych. Dziennie przejeżdża tędy blisko dwadzieścia tysięcy samochodów. Nie ma zatem wątpliwości, że budowa obwodnicy jest jedną z najważniejszych drogowych inwestycji w regionie.

Agnieszka Olech

Galeria