W wyniku współpracy z lokalnym Stowarzyszeniem „Geniusz”, uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie, zainicjowali projekt, „Tradycja rządzi”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

Od soboty, 07 czerwca grupy polska i litewska biorą udział w wymianie młodzieży. Wspólnie wyjechali na kilkudniowy pobyt do Murzasichle.

– Młodzież z Litwy nigdy nie była w tym rejonie Polski. Bardzo interesowała ich kultura Podhala, tradycje i zwyczaje – mówi Teresa Pasowska, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie.

W pierwszym dniu, w ramach integracji, uczestniczy zaprezentowali swoje organizacje oraz ustalili zasady współpracy. – Zgodnie z założeniami projektu, postanowiliśmy przyjrzeć się tradycji i współczesności. Chcemy połączyć je ze sobą, by zobaczyć czy i jak tradycja może być atrakcyjna. Chcemy skupić się na tym wycinku kultury, bo folklor, w dużej mierze kojarzy nam się z utworami o miłości, obrzędami na Noc Świętojańską, Andrzejki, czy ślubnymi. Ale będzie to tylko podstawa do naszych dyskusji, chodzi nam o podejście do tradycji w ogóle, czy to nas ubogaca, czy mamy się jej wstydzić?


„Tradycja rządzi” – to polsko-litewska wymiana młodzieżowa, która odbywa się w Murzasichlu w dniach 7-16 czerwca 2019 r. Obie grupy to młodzież w wieku 16-19 lat, każda z grup wspierana jest przez dwóch opiekunów. Partner z Litwy to Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego. W jego ramach działa grupa młodzieży o polskich korzeniach choć urodzona na Litwie. Działalność Centrum Kultury nastawiona jest na propagowanie kultury i tradycji. Wynikiem wymiany ma być zmiana postawy wobec stereotypowego postrzegania tego co tradycyjne, poznanie obu kultur, a także uświadomienie sobie co jest w dziedzictwie kulturowym cenne. Wymiana będzie też przestrzenią do przyjrzenia się w jaki sposób można mówić, przedstawiać tradycję, dziedzictwo dziś, by było to atrakcyjne, także dla młodych. Także wymiana ma dwa założenia; budowania kulturowej świadomości i przyjrzenie się jak łączyć tradycję z nowoczesnością oraz nabycie konkretnych umiejętności przy realizacji aktywności dla innych.

Galeria