Zakres prac termomodernizacyjnych przy świetlicy w Cisowie jest bardzo szeroki.

Zamierzony efekt zwiększenia poziomu energooszczędności i komfortu cieplnego zostanie osiągnięty poprzez modernizację systemu C.O., zamurowanie niektórych otworów, docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych piwnicy, a także ścian zewnętrznych ponad gruntem, a także wymianę stolarki drzwiowej i okiennej.

Termomodernizacja obejmuje również przygotowanie pomieszczenia składowania pelletu oraz wymurowanie komina. Zakupione i zamontowane zostały także nowe grzejniki płytowe i liczniki ciepła. Wokół budynku położona zostanie opaska z kostki brukowej.

Koszt inwestycji to 399.998,74 złotych. Projekt jest współfinansowany ze środków ZIT KOF.


Jak widać prace idą pełną parą.

Mateusz Fąfara