3.5 C
Kielce
poniedziałek, 12 października, 2020
Strona główna Aktualności Telekonferencja w sprawie usprawnienia funkcjonalności elektronicznego systemu ewidencji odpadów BDO

Telekonferencja w sprawie usprawnienia funkcjonalności elektronicznego systemu ewidencji odpadów BDO

Zobacz

Kolejne tony azbestu usunięte

Zakończył się tegoroczny etap usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Daleszyce. Od maja z naszych domów i budynków...

Nowoczesny sprzęt dla wychowanków z Podzamcza

Sześć pracowni zostało wyposażonych w niezbędny sprzęt, który posłuży wychowankom Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu. Wszystko w ramach...

300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej

W terminie od 15 października do końca roku rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem...

Komunikat Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach

  Szanowni Pasażerowie, Miasto Kielce oraz powiat kielecki od soboty 10 października 2020 roku w związku z rosnącą liczbą zakażeń zostały objęte czerwoną...

Z inicjatywy marszałka województwa świętokrzyskiego w formie telekonferencji odbyło się spotkanie, które miało na celu zwiększenie efektywności działania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

W spotkaniu wzięli udział pracownicy Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz twórcy systemu BDO – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy z/s w Warszawie, a także przedstawiciel Ministerstwa Klimatu.

Na spotkaniu rozmawiano o funkcjonowaniu bazy danych – BDO, która jest niezwykle ważnym źródłem informacji, gdzie gromadzone i przetwarzane są informacje od tysięcy podmiotów w zakresie gospodarki odpadami oraz produktami. Od poprawnego funkcjonowania tego systemu zależy prawidłowe i efektywne prowadzenie statystyk odpadów wykorzystywanych do planowania gospodarki odpadami w województwie i w kraju, a także sporządzanie raportów na potrzeby Ministra Klimatu, rozliczanie i kontrola podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach, prowadzących instalacje do przetwarzania odpadów.

System pozwala na bieżąco śledzić informacje na temat ilości zebranych odpadów, ich transportu miejsca ich przetwarzania, czy wagi. Konfrontacja pomysłów i wymiana spostrzeżeń twórców systemu i jego użytkowników podczas wideokonferencji z pewnością zaowocuje nowymi, użytecznymi rozwiązaniami usprawniającymi funkcjonalność przedmiotowego systemu.

Przepisy:

31 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym ewidencji i sprawozdań składanych do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Przedsiębiorcy najpóźniej do 31 lipca 2020 r. mieli czas, aby dokumenty wpisać do systemu BDO.

Brak wpisu do BDO przez przedsiębiorcę, który ma obowiązek to uczynić, podlega, zgodnie z art. 179 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, karze aresztu albo grzywny, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z 24.08.2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Dodatkowo za prowadzenie ww. działalności bez wymaganego wpisu do rejestru przedsiębiorcy, na podstawie art. 194 ust. 1 pkt 5 ustawy odpadach, WIOŚ (właściwy ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami) wymierza administracyjną karę pieniężną nie mniej niż 5000 zł i nie więcej niż 1 000 000 zł.

Galeria

blank

Aktualności

Komunikat dot. odbioru praw jazdy

  Informujemy, że od poniedziałku, 12 października przez trzy dni Referat Praw Jazdy w Wydziale Komunikacji i Transportu nie umawia...

V Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych

W związku z panującą pandemią wirusa SARS-CoV-2 tegoroczny V Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych odbędzie się w formie zdalnej, poprzez przesyłanie nagranych utworów na płycie...

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o rezygnacji z inauguracji roku kulturalnego i sezonu artystycznego

Z powodu zwiększonego prawdopodobieństwa zakażenia się wirusem SARS-Cov-2 oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników informujemy, iż Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o...

Pierzchnica z nową drogą

Ważna dla mieszkańców Pierzchnicy droga została wyremontowana. - Realizacja tego zadania była dla nas bardzo ważna – przyznaje starosta kielecki Mirosław Gębski. Dziś została oficjalnie...

Rozpoczął się Tydzień Mediacji

gov.pl W dniach od 12 października do 16 października br. w Sądzie Okręgowym w Kielcach i Sądach Rejonowych okręgu kieleckiego obchodzony jest „Tydzień Mediacji” oraz...
blank

Polecamy