Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej otrzymała Krajową Odznakę Jakości za projekt realizowany w minionym roku szkolnym. Jak podkreśla koordynatorka programu, nauczycielka Iwona Toporek, uczniowie poszerzyli znajomość języka angielskiego, poznali obce kultury oraz promowali placówkę na arenie międzynarodowej. Wyróżnienie zostało przyznane przez Fundację Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Projekt warty wyróżnienia

Międzynarodowy projekt pod nazwą eTwinning „Flower/Power of my city”, za realizację którego szkoła w Rudzie Strawczyńskiej otrzymała wyróżnienie, był prowadzony w drugim semestrze minionego roku szkolnego, od lutego do czerwca. W program włączyły się cztery szkoły podstawowe z różnych państw, w tym z Polski, Ukrainy, Albanii i Rumunii.

Głównym celem projektu było nawiązanie kontaktu z kolegami z zagranicy, rozwój umiejętności językowych, poznanie kultury różnych krajów, a także promocja polskiej szkoły na arenie międzynarodowej. Wszystko działo się w oparciu o temat kwiatów. – W ramach projektu uczniowie poznawali różne rodzaje kwiatów, nie tylko tych, które pochodzą z Polski, ale również tych z krajów szkół partnerskich. Wymieniali się nasionami i siali je wczesną wiosną. Następnie, przez kolejne miesiące obserwowali ich wzrost. Klasa V kilkukrotnie uczestniczyła w video-konferencjach poświęconych tematyce kwiatowej. Językiem komunikacji podczas rozmów był język angielki – informuje Iwona Toporek, koordynator projektu, nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej. – Uczestnicy recytowali też wiesze oraz śpiewali piosenki o kwiatach. Klasa VIII wzięła udział w anglojęzycznych warsztatach plastycznych w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach, podczas których wykonywali kartki specjalną techniką. Oprócz tego uczniowie wymienili się własnoręcznie haftowanymi zakładkami szkolnymi – dodaje Iwona Toporek.


W trakcie realizacji projektu jego uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności. – Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję do poszerzenia znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, wykorzystania narzędzi TIK, ale też nawiązania kontaktów z rówieśnikami z innych krajów i zapoznania się z tamtejszą kulturą i obyczajami. Nie dość, że poznawali nowe kultury, to także doskonale promowali naszą szkołę nie tylko w środowisku lokalnym, ale też na arenie międzynarodowej – mówi Iwona Toporek.

Odznaki tylko dla najlepszych

Krajowa Odznaka Jakości przyznawana jest przez Krajowe Biuro Programu eTwinning w Polsce nauczycielowi i szkole, których praca w ramach projektu uznawana jest za wyróżniającą, a sam program wskazuje na osiągnięcie określonego krajowego standardu. Krajowa odznaka stanowi pierwszy stopień odznaczenia dla tych, którzy wykażą się szczególną kreatywnością i innowacyjnością. Kolejnym i najwyższym odznaczeniem jest Europejska odznaka Jakości, o którą szkoła w Rudzie Strawczyńskiej również się ubiega.

– Bardzo nas cieszy przyznane wyróżnienie, ponieważ świadczy o wysokim poziomie przygotowania naszych wychowanków. Jesteśmy zadowoleni, że doceniono naszą innowacyjność i kreatywność, a nasi uczniowie poprzez udział w takich przedsięwzięciach mają możliwość dodatkowo doskonalić swoje sprawności językowe, integrować się z rówieśnikami z innych państw, a przez to również poznawać i wykorzystywać nowe narzędzia internetowe – podsumowuje Agnieszka Prędota-Gad, dyrektor szkoły.

Galeria