Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku rozpoczął działalność 1959 roku i od tego czasu nieprzerwanie kształci nowe pokolenia młodych ludzi, którzy opuszczając szkolne mury z sukcesami podbijają świat.

Jubileuszowe uroczystości 60-lecia istnienia szkoły rozpoczęto od mszy świętej w kościele parafialnym w Chmielniku. Tuż po niej goście udali się do szkoły na główne uroczystości, podczas których Sławomir Wójcik, dyrektor placówki zaprezentował osiągnięcia oraz dorobek szkoły. 60-lecie placówki było doskonałą okazją, by powitać w szkolnych murach absolwentów, dla których był to czas wspomnień. Wśród zaproszonych osób, obecny był starosta kielecki Mirosław Gębski oraz członek Zarządu Powaitu  w Kielcach – Mariusz Ściana.Obecny był także radny powiatowy- Zenon Janus.

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku jest jedną z najlepiej wyposażonych placówek edukacyjnych w powiecie kieleckim. Szkoła może poszczycić się atrakcyjnymi środkami dydaktycznymi oraz nowoczesnym parkiem maszynowym. Placówka wciąż rozwija się i poszerza swoją ofertę edukacyjną. W 1959 roku z inicjatywy lokalnej społeczności, pierwszego dyrektora Zenona Radziszewskiego oraz grupy nauczycieli, powstało Liceum Ogólnokształcące w Chmielniku. W 1966 roku patronem szkoły został Adolf Dygasiński-pisarz i piewca Ponidzia.

Przybliżając historię powstania placówki, Sławomir Wójcik podkreślił zasługi wszystkich osób związanych ze szkołą. – W te dziesięciolecia istnienia szkoły pięknie wpisuje się kilka pokoleń nauczycieli, dyrektorów, ludzi oddanych tej placówce, której mury opuściło ponad 6 tysięcy absolwentów. Kiedy większość szkół skupiała się na kształceniu ogólnokształcącym, kiedy zamykane były szkoły zawodowe i likwidowane technika, my poszliśmy inną drogą – postanowiliśmy inwestować w szkolnictwo zawodowe – mówił dyrektor. – W gronie absolwentów mamy pracowników naukowych, inżynierów, nauczycieli, lekarzy, przedsiębiorców oraz przedstawicieli różnych zawodów. Wielu z nich zajmuje eksponowane stanowiska i pełni znaczące funkcje w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego. Wszyscy stanowią wielką rodzinę, którą łączą wspomnienia z lat młodości spędzone w gronie koleżanek i kolegów oraz nauczycieli, którzy włożyli wiele wysiłku i pracy w kształcenie oraz  wychowanie kolejnych pokoleń młodzieży.


W ciągu 60 lat funkcjonowania szkoły stale rozszerzała ona swoją działalność, kształcąc w różnych typach szkół i licznych zawodach. – Było to możliwe dzięki doświadczonej i życzliwej kadrze dydaktycznej, która wkładała wiele wysiłku w doskonalenie procesu edukacji, organizację wielu projektów edukacyjnych, umożliwiających odbywanie staży zawodowych we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, oraz w licznych polskich firmach. Jako szkoła podejmujemy również współpracę z wieloma instytucjami i partnerami, którzy wzbogacają proces dydaktyczny. Efektem naszej pracy  jest nowoczesna baza dydaktyczna z pełnowymiarową halą sportową, nowoczesną biblioteką szkolną, pracowniami multimedialnymi, pracownią językową, laboratorium fonetycznym oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, wyposażonym w nowoczesne pracownie dydaktyczne i halę maszyn. Umożliwia ono realizację zajęć praktycznych w wielu zawodach, w których odbywa się kształcenie – mówił dyrektor.

Uczniowie osiągają liczne sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. Od 20 lat organem prowadzącym jest Powiat Kielecki. W 2002 roku został utworzony Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku, który w 2017 roku zmienił nazwę na Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku. W skład Zespołu wchodzą Liceum Ogólnokształcące im. Adolfa Dygasińskiego, Technikum oraz Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia. Oferta edukacyjna skierowana jest również do osób dorosłych, które mają możliwość uzupełnienia wykształcenia w szkołach dla dorosłych oraz  w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

– Wszyscy jesteśmy przekonani, że warto inwestować w edukację. Powiat kielecki otwiera się na nowe trendy i na szkolenia w kierunkach zawodowych. Rynek pracy potrzebuje fachowców w tych zawodach, w jakich kształcimy w nowo otwartym centrum – powiedział obecny na uroczystości starosta kielecki Mirosław Gębski. – Wszystkim nauczycielom życzę ogromnej wrażliwości i cierpliwości w swojej pracy. By po latach spotykani absolwenci wspominali was z sentymentem i szacunkiem.

Z uznaniem i wdzięcznością o pracy nauczycieli mówił członek Zarządu Powiatu w Kielcach oraz absolwent szkoły – Mariusz Ściana. Życzył wszystkim związanym z edukacją, aby spełniając się w swojej pracy, realizowali swoje cele. – Przed szkolnictwem zawodowym w Polsce jest dobra perspektywa i mam nadzieję, że będzie ono na wysokim poziomie. 10 cze
2019 Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat Szkoła w Chmielniku ma już 60 lat

Galeria