Kolejna placówka oświatowa w gminie Chęciny przejdzie gruntowną termomodernizację. Będzie to czwarta szkoła, która zostanie wyremontowana dzięki pozyskanemu przez Gminę Chęciny unijnemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Po kompleksowej termomodernizacji, remoncie, a nawet przebudowie są już dwie placówki oświatowe z terenu Gminy i Miasta Chęciny. W zupełnie nowym blasku prezentują się teraz szkoły w Bolminie i w Starochęcinach. Obecnie trwają intensywne prace budowlane w szkole podstawowej w Polichnie.

Kolejną szkołą, która przejdzie gruntowną termomodernizację w ramach otrzymanego unijnego dofinansowania będzie Szkoła Podstawowa w Wolicy.

– W pierwszym etapie pozyskaliśmy dofinansowanie na termomodernizację trzech szkół, w Bolminie, Starochęcinach i w Polichnie. Dzięki zabezpieczonej rezerwie udało nam się poszerzyć zakres inwestycji o jeszcze jedną placówkę, co uznajemy za wielki sukces. Dzięki temu czwarta już szkoła będzie mogła zostać gruntownie docieplona
i zmodernizowana – mówi Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski.


W ramach kompleksowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Wolicy ocieplone zostaną ściany fundamentowe budynku szkoły z izolacją przeciwwodną oraz ściany nadziemne. Docieplony będzie także stropodach. Wymienione będą drzwi i okna wraz z parapetami zewnętrznymi. Pomieszczenia wewnątrz budynku przejdą gruntowny remont wraz z przebudową klatki schodowej i remontem łazienek. Wydzielony też zostanie oddział przedszkolny. Nowa będzie także instalacja centralnego ogrzewania, instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna, a także instalacja hydrantowa. Powstanie również instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kotłownia zostanie wymieniona na gazową. Zamontowana będzie także pompa ciepła, a oświetlenie będzie wymienione na energooszczędne typu LED. Będą też nowe grzejniki. Zmieni się również teren wokół budynku, który zostanie całkowicie zagospodarowany.

Gmina już posiada projekt budowlany i pozyskała pozwolenie na budowę.

– Przewidujemy, że prace związane z kompleksową termomodernizacją czwartej już szkoły na terenie naszej gminy rozpoczną się w przyszłym roku – informuje Burmistrz, Robert Jaworski.

Warto przypomnieć, że kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wolicy to drugi etap projektu, na który gmina Chęciny pozyskała ponad 8,5 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego: Oś 6. „Rozwój miast”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF.

– Trudno byłoby wykonać tak duże inwestycje z własnych środków. Udało nam się pozyskać bardzo wysokie dofinansowanie, dzięki któremu wszystkie te placówki mogą przejść gruntowną metamorfozę. Z całą pewnością inwestycje te wpłyną na poprawę środowiska naturalnego znacznie ograniczając emisję zanieczyszczeń do powietrza. Poprawi się także ich estetyka – dodaje Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski.

Galeria