Janusz Korczak został patronem Szkoły Podstawowej w Tokarni.
W uroczystości uczestniczyli Robert Jaworski, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny oraz przedstawiciele wielu instytucji.

Na tę historyczną chwilę, społeczność szkoły w Tokarni czekała długo. Po wielu miesiącach przygotowań placówka dołączyła do grona szkół noszących imię Janusza Korczaka. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w kościele parafialnym p. w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wolicy, podczas której poświęcony został Sztandar Szkoły. Jak powiedział w homilii proboszcz ks. kanonik Jacek Dąbek, to bardzo wyjątkowa chwila dla szkoły. Sztandar to symbol i znak rozpoznawczy różnych instytucji, również szkoły. Spełnia funkcje reprezentacyjne i przedstawia najważniejsze wartości. Motywuje on również do działania. Ponadto, posiadanie sztandaru daje szkole prestiż i powinno się go traktować z należytym szacunkiem.

Następnie już w murach Szkoły Podstawowej odbyła się uroczysta akademia. – Nadać imię szkole to jakby ustalić szkole tożsamość. Zasugerować wartości ważniejsze od innych, podkreślić kierunek działań.  Patron to bardzo ważna postać dla każdej społeczności szkolnej, wokół niej buduje się tradycje, wizerunek szkoły i model jej absolwenta. Społeczność naszej szkoły wybrała Janusza Korczaka, człowieka, dla którego dobro dzieci było wartością największą – mówiła Monika Krzysztofek, dyrektor szkoły.

Po odczytaniu przez przewodniczącą Rady Miejskiej w Chęcinach – Danutę Mochocką aktu nadania imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej w Tokarni, odbyło się przekazanie dyrektor, nauczycielom oraz uczniom Sztandaru Szkoły.

Nie zabrakło ceremonii wbicia gwoździ honorowych w drzewiec sztandaru. Jako pierwszy gwóźdź w drzewiec wbił Burmistrz Robert Jaworski.

– Wybór patrona przez całą szkolną społeczność jest bardzo ważną decyzją, ponieważ wiąże się z uznaniem jego drogi życiowej oraz poglądów za wzór w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Dlatego niezmiernie cieszy mnie, że Patronem Waszej Szkoły został Janusz Korczak – człowiek, który służył wielkiej idei – dobru dziecka. Choć sam nie miał dzieci, stał się ojcem ich niezliczonej ilości. Żył w poczuciu swej misji. Uważał, że należy uczyć rodziców i wychowawców podstawowych zasad pedagogicznych, takich jak prawo dziecka do szacunku, miłości, traktowania go w należyty sposób i wychowania na pełnowartościowego człowieka. Gratuluję tym, którzy przyczynili się do wyboru tak wspaniałego patrona. Postać ta stanowić będzie dla uczniów wzór człowieka ceniącego bliźniego i naukę oraz zainspiruje ich do realizacji własnych planów życiowych i marzeń. Jestem przekonany, że wciąż aktualne pedagogiczne poglądy Janusza Korczaka będą inspiracją dla nauczycieli, którzy, na co dzień będą czerpać z wielu jego mądrych myśli i idei – powiedział Burmistrz Robert Jaworski, który podarował szkole portret jej patrona.

W trakcie akademii odsłonięto także tablicę pamiątkową. Na zakończenie uroczystości można było zobaczyć program artystyczny przygotowany przez uczniów szkoły.

Galeria