Będzie ciepło i energooszczędnie – to główne założenia inwestycji, która rozpoczęła się pod koniec czerwca ubiegłego roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzezinach. Efekty prac widać już gołym okiem. Zakończą się one jeszcze w tym roku.

 W brzezińskiej szkole już dobudowane zostało nowe piętro, gdzie powstały cztery sale lekcyjne, a całość została oczywiście docieplona. Kompleksowego remontu doczekała się także sala gimnastyczna, a nad blokiem sportowym, nad szatniami powstała świetlica i sala lekcyjna. Wymienione zostały także drzwi i okna. – W chwili obecnej remontowany jest budynek najstarszej części szkoły – mówi Krzysztof Kubicki, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzezinach.

Zakończenie tej ogromnej inwestycji, blisko w połowie finansowanej dzięki pozyskanym unijnym środkom, przewidziano na lipiec tego roku. Zgodnie z planem, cały budynek szkoły ma zostać poddany termomodernizacji. – Receptą na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło i co za tym idzie obniżenie kosztów ogrzewania budynku przy jednoczesnej poprawie komfortu jego użytkowania jest termomodernizacja. Dlatego rozpoczęty przez nas projekt jest niezwykle istotny w gminnym planie inwestycyjnym – poinformował Marian Buras, Burmistrz Miasta i Gminy Morawica.

Wykonawcą termomodernizacji budynku szkoły w Brzezinach jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A. z siedzibą w Jędrzejowie. Umowa na realizację prac została podpisana 19 kwietnia i opiewa na kwotę ponad 6,5 miliona złotych. Z kolei wartość uzyskanego na ten cel dofinansowania to nieco ponad 3 miliony złotych.

Zakres robót budowlanych obejmie między innymi: wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, częściową wymianę instalacji centralnego ogrzewania i kotłów gazowych, docieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz wymianę dachu na stropodach. W tym przypadku wykonanie ocieplenia istniejącego dachu jest niemożliwe ze względu na konieczność zachowania wymaganych wysokości pomieszczeń dla tego typu obiektów. Warto też dodać, że w ramach zadania zostanie wymienione także oświetlenie na ledowe. Zakończenie inwestycji przewidziano na koniec lipca bieżącego roku.

Galeria