„Narodowa pamięć wplata się w historię cieniami poległych”

W Szkole Podstawowej w Mójczy świętowano 9.rocznicę nadania placówce imienia gen. Tadeusza Buka oraz 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Po mszy świętej w kościele parafialnym w Mójczy uroczystość kontynuowano w murach szkoły.

Dyrektor Marta Puchała powitała zebranych, wśród których znaleźli się niezwykli goście:


przedstawiciel z CPdMZ na Bukówce ppłk Marcin Matczak, Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński, radny Rady Miejskiej Dariusz Sarek, ks. Marcin Kałuża oraz rodzina generała- ojciec p. Józef Buk i rodzeństwo – p. Grzegorz Buk, p. Jadwiga Jamrożek i p. Danuta Tofil.

Złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową Patrona, a później uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny na temat przeszłości narodowej i wielkich bohaterów, którzy na stałe wpisali się w polską historię.

Podczas tej wyjątkowej akademii, której przyświecała myśl: „ narodowa pamięć wplata się w historię cieniami poległych” uczniowie pięknie wyrazili szacunek dla historii i tradycji Polski. Przypomniano też postać Patrona szkoły – generała Tadeusz Buka, który swoim życiem udowodnił, że służba Polsce była dla niego dobrem najwyższym.

SP Mójcza

Galeria