Świetlica wiejska w Szczecnie posiada nowe ogrzewanie. Samorząd gminy Daleszyce pozyskał na ten cel ponad 50% dofinansowania z programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok”.

Projekt zakładał podniesienie standardu budynku. W związku z realizacją zadania zaplanowano zakup i montaż instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczecno. – Gromadzą się tam Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, członkowie OSP oraz mieszkańcy tej miejscowości. Dlatego podjęliśmy działania zmierzające do poprawy komfortu użytkowania budynku, ponieważ do tej pory nie było tam ogrzewania, co zdecydowanie utrudniało organizację spotkań czy zajęć – mówi Dariusz Meresiński, Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

W ramach zadania zakupione i zamontowane zostało 6 sztuk grzejników panelowych ściennych o mocy 1000W wraz z programatorem naściennym i czujnikiem temperatury. Zostało także wykonane zasilanie od licznika do każdego z grzejników.

Wykonawcą zadania była firma „ELEKTRON Rafał Stradomski” z Pierzchnicy. Koszt realizacji projektu to 9.200,00 złotych. Znaczna część tej kwoty zostanie pokryta z pozyskanej przez samorząd dotacji celowej.


Agnieszka Olech

Galeria