Dziś w sali narad im. Jana Piwnika „Ponurego” Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach odbyła się konferencja pn. „Świadomy dorosły – bezpieczny podopieczny”. Jest to jeden z elementów kampanii edukacyjno-informacyjnej adresowanej do osób dorosłych, w myśl zasady „im więcej wiesz, tym szybciej zareagujesz”. W dzisiejszym przedsięwzięciu uczestniczyli m.in. świętokrzyscy funkcjonariusze na czele z p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Arturem Bieleckim oraz przedstawiciele instytucji wspierających mundurowych w zakresie uświadamiania dzieci i młodzieży o szkodliwości zażywania środków odurzających.

Dziś przed południem w sali narad im. Jana Piwnika „Ponurego” Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach rozpoczęło się przedsięwzięcie zorganizowane przez świętokrzyskich funkcjonariuszy oraz pracowników Wojewódzkiej Stacja Sanitarno – Epidemiologicznej w Kielcach, a także Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki. Podczas konferencji pn. „Świadomy dorosły – bezpieczny podopieczny” została poruszona tematyka zażywania środków odurzających oraz ich szkodliwości w celu zwiększenia świadomości dorosłych na ten temat.

Jako pierwszy głos zabrał p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bielecki, który podkreślił jak ważny dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży jest podejmowany temat. Insp. Artur Bielecki przypomniał, że każdego dnia policjanci na terenie całego województwa wkładają wiele pracy by eliminować z „rynku” niebezpieczne i nielegalne środki, a ich efektem jest tylko w tym roku zabezpieczenie setek kilogramów takich specyfików. Komendant podziękował również wszystkim za liczne przybycie, zainteresowanie i pomoc w zwalczaniu niebezpiecznego zjawiska jakim jest zażywanie śmiercionośnych środków.

Kolejno prelekcje na temat: „Dorośli i ich rola w procesie budowania odporności na zachowania ryzykowne ze szczególnym uwzględnieniem używania substancji psychoaktywnych” przedstawiła dr Monika Wojtkowiak, wykładowcę Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w  Kielcach. Następnie Pan Radosław Grussa z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologiczna w Olsztynie, przedstawi informację  na temat  składu środków zastępczych,  sposobów rozprowadzenia oraz zdrowotne konsekwencje  ich zażywania.


Po krótkiej przerwie Pani Arleta Kempka z ośrodka leczenia uzależnień „SAN DAMIANO” w Chęcinach opowiedziała jak „wyjść” z uzależnienia. Natomiast jako ostatni głos zabrał Pan Paweł Pociecha ze  Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, który mówił o wpływie traumy na rozwój uzależnień oraz o systemie udzielania pomocy interwencyjnej ludziom w sytuacjach kryzysowych.

W dzisiejszej konferencji wzięli udział również m.in. Ewa Kopolovets – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej  Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Mariusz Paska – Pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego ds. Uzależnień HIV i AIDS, Tomasz Jagiełło – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Jarosław Warszawa – Wiceprezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki, Anna Florczyk-Bielna – Dyrektor PCPR w Kielcach, Ewa Ziemkiewicz – Kierownika Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kielcach, a także przedstawiciele MOPR w Kielcach, Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”, UJK w Kielcach, ŚCPiE w Kielcach, Ośrodka Leczenia Uzależnień „San Damiano” w Chęcinach, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Wojewódzkiej Komendy PSP w Kielcach, PCPR w Starachowicach, Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj. świętokrzyskiego, Poradni–Psychologiczno-Pedagogicznych, Straży Miejskiej w Kielcach, harcerzy oraz funkcjonariusze garnizonu świętokrzyskiego.

 

Opr. MSB/DJ

Źródło: KWP w Kielcach

Galeria