To był kolejny pracowity rok dla jednostek z Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu kieleckiego. Powstawały remizy, a te starsze remontowano. Druhowie zakupywali nowoczesny sprzęt, a także szkolili się.  Jakie zadania w minionym roku realizowali druhowie z OSP funkcjonujących na terenie naszego powiatu?

9 lutego w jednostce OSP Kowala z gminy Sitkówka-Nowiny odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2018 rok. Uczestniczył w nim członek Zarządu Powiatu w Kielcach – Mariusz Ściana. Podziękowano osobom wspierającym straż, wyróżniono druhny i druhów za działania społeczne oraz nagrodzono najaktywniejszych strażaków.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kowali to jednostka z długoletnią tradycją oraz wieloma osiągnięciami na arenie sportowo-pożarniczej. Istnieje od 1952 roku i zrzesza około 90 członków. Od 1995 roku jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Jednostka bierze czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy Sitkówka-Nowiny, powiatu kieleckiego, województwa świętokrzyskiego, jak i poza nim; np. akcja przeciwpowodziowa w Sandomierzu. Strażacy tworzą 4 drużyny, które biorą udział w zawodach sportowo-pożarniczych na poziomie gminnym, powiatowym, wojewódzkim, a w 2014 roku uczestniczyli w Krajowych Mistrzostwach MDP w Olsztynie.

OSP Kowala to także grupa szybkiego reagowania na wodzie: w 2009 roku zajęli I miejsce na Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na wodzie w Chańczy. Jednostka  należy do wojewódzkiego odwodu operacyjnego – Kompania Północ, do której należą jedne z najlepszych jednostek w województwie świętokrzyskim. Druhowie są zaangażowani w różnego rodzaju akcje charytatywne, zbiórki na rzecz osób potrzebujących, prowadzą prezentacje sprzętu, pogadanki w szkołach, pokazy ratownicze, uczestniczą w obrzędach kościelnych oraz biorą czynny udział w życiu społecznym.


Na wyposażeniu jednostka posiada dwa samochody bojowe (średni Mercedes Atego i ciężki Man), łódź z silnikiem pozaburtowym, urządzenia hydrauliczne klasy ciężkiej do ratownictwa technicznego, różnego rodzaju pompy, agregaty, drabiny, sprzęt oświetleniowy, burzący, ratowniczy oraz podstawowe wyposażenie do udzielania fachowej pomocy przedmedycznej. Prezesem OSP Kowala jest Czesław Bentkowski.

W powiecie kieleckim działa 116 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. 44 z nich należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.