Ćwiczenia w Nowinach

W ostatnim czasie jednostki strażackie z terenu gminy Sitkówka-Nowiny intensywnie podnoszą swoje kwalifikacje. Druhowie chcący brać czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, którzy dotychczas nie posiadali odpowiednich kwalifikacji, wzięli udział w kursie podstawowym dla strażaków OSP. Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności przez członków OSP do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych.

Uzupełnieniem tych działań były ćwiczenia doszkalające, które odbyły się 26 października 2019 r. na terenach inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Nowinach. Zakres zajęć obejmował ratownictwo techniczne drogowe, w tym między innymi pomoc przy wyciąganiu ofiar wypadków drogowych. W ćwiczeniach wzięli udział druhowie z OSP Kowala, Szewce i Zawada oraz Wola Murowana, a także dowódca JRG3 st. kpt. Marek Dyk, a także zastępca wójta Łukasz Barwinek. – Ogromne zaangażowanie druhów robi naprawdę wrażenie. Cieszy fakt, że chcą oni podnosić swoje kwalifikacje, ze strony władz gminy mogę zadeklarować tylko, że gmina będzie wspierać ich w tych działaniach. Chciałbym złożyć serdeczne podziękowania na ręce st. kpt. Marka Dyka za fachową pomoc w zorganizowaniu szkolenia, a także panu Remigiuszowi Janowskiemu, właścicielowi firmy Remi-Serwis Auto, która dostarczyła wraki do ćwiczeń.

 


fot.: OSP Kowala

Galeria