5 września już po raz siedemnasty rozdano nagrody Wojewody Świętokrzyskiego „Czyste Serce”. Są one przyznawane na cześć założyciela ruchu czystych serc, Marka Kotańskiego, a trafiają do stowarzyszeń, instytucji i osób indywidualnych, działających bezinteresownie na rzecz drugiego człowieka. Jednym z sześciu laureatów tegorocznej nagrody został ks. Dziekan Jan Kukowski, proboszcz parafii pw. Św. Bartłomieja w Chęcinach. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla Księdza wystąpiła Gmina i Miasto Chęciny.

Uroczysta gala wręczenia statuetek „Czyste Serce” odbyła się w sali lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Jak przyznała wojewoda Agata Wojtyszek, wybór najlepszych spośród osiemnastu wniosków konkursowych wcale nie był łatwy. – Kapituła miała bardzo trudny wybór, ale to dobrze. To świadczy o tym, że nie brakuje u nas dobrych ludzi, którzy działają bezinteresownie na rzecz drugiego człowieka – zaznaczyła wojewoda świętokrzyski, Agata Wojtyszek, przypominając, że to nagroda dedykowana Markowi Kotańskiemu. – Ale tak naprawdę dedykowana dla wszystkich, którzy czynią dobro – dodała wojewoda, Agata Wojtyszek.

Zdaniem obecnego podczas gali senatora, Krzysztofa Słonia, powinniśmy w naszym społeczeństwie wskazywać wzory tych, którzy wychodzą ponad przeciętność w swoich działaniach. – Bardzo ważne jest, aby dostrzegać działania takich ludzi, którzy swoją postawą pokazują co w życiu jest najcenniejsze, dając komuś uśmiech i nadzieję na lepsze życie – mówił senator, Krzysztof Słoń. – Ksiądz Dziekan Jan Kukowski jest człowiekiem niezwykłym. To osoba, która jest niesamowicie ciepła i pomocna dla potrzebujących Zawsze ogromnie zaangażowany w sprawy społeczne i dbający o ludzi w wyjątkowy sposób. Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że zgłoszona przez nas osoba została nagrodzona. To wielkie docenienie wszelkich działań i licznych inicjatyw księdza Jana Kukowskiego na rzecz drugiego człowieka – podkreśla Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski.

Nagroda „Czyste Serce” przyznawana jest w pięciu kategoriach: instytucja, wydarzenie/akcja, innowacje społeczne, organizacja pozarządowa i osoba fizyczna. Ksiądz Dziekan Jan Kukowski odebrał z rąk wojewody Agaty Wojtyszek statuetkę „Czyste Serce” w kategorii osoba fizyczna. Jak przypomniano podczas uroczystej gali, ksiądz Jan Kukowski jest dziekanem i proboszczem parafii Świętego Bartłomieja w Chęcinach. Organizuje paczki żywnościowe dla osób internowanych i ich rodzin, a także zbiórki pieniężne dla potrzebujących mieszkańców. Jest także organizatorem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Proszowicach, Starym Korczynie, Klimontowie i Chęcinach. Wydaje pismo parafialne „Chęcińska wspólnota”, a od 2014 roku współpracuje z Bankiem Żywności.


Odbierając statuetkę „Czyste Serce” ksiądz Jan Kukowski nie krył wzruszenia. – Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Powiem tak, że dobro zostało wyróżnione, ale gdy do dobra dołożymy miłość to jest pełne szczęście i tego światu dzisiaj potrzeba – zaznaczył ksiądz Jan Kukowski podczas uroczystej gali, przypominając jak ważna jest miłość człowieka do drugiego człowieka. Oprócz ks. Jana Kukowskiego laureatem nagrody wojewody zostali także: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, fundacja „Wielka radość na małych kółkach” Dominika Kowalika, fundacja „Nasze Zdrowie” ze Starachowic, Janusz Domagała oraz Andrzej Janowski.

 Agnieszka Olech

 Więcej: https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/15930,Czyste-Serca-przyznane.html

https://www.swietokrzyskie.pro/zmieniaja-swiat-na-lepszy-czyste-serca-rozdane/ 

Galeria