https://www.powiat.kielce.pl/

Rodziny zastępcze z terenu powiatu kieleckiego w roku 2017/2018 skorzystały ze wsparcia wolontariuszy w ramach programu „Starszy brat, starsza siostra”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz Regionalne Centrum Wolontariatu w Domu Środowisk Twórczych w Kielcach podsumowało te działania.

W wydarzeniu uczestniczył Bogdan Gierada – członek Zarządu Powiatu w Kielcach, który podkreślił ogromne znaczenie projektu. – Wolontariusze wspierali rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Odwiedzali je raz w tygodniu, pomagali w opiece, motywowali do nauki, udzielali korepetycji i organizowali dzieciom czas wolny. Byli także powiernikami w trudnych sytuacjach życiowych dzieci i młodzieży – mówił Bogdan Gierada.

Tegoroczna edycja objęła opieką 30 osób. Podpisano 17 porozumień z wolontariuszami, którzy nie tylko dojeżdżali do rodzin zastępczych, ale prowadzili również zajęcia w Centrum dla Rodzin. Ich praca została wysoko oceniona przez uczestników projektu.

Galeria