W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach odbyło się świąteczne spotkanie, podczas którego podsumowano tegoroczne działania w ramach dużego projektu społecznego. Program „Elastyczni na rynku pracy”, bo o nim mowa, realizowany jest w gminie Daleszyce od sierpnia tego roku i polega na aktywizacji zawodowej trzydziestu osób zagrożonych wykluczeniem. Co ważne, samorząd pozyskał na ten cel duże dofinansowanie unijne.

Projekt „Elastyczni na rynku pracy” jest realizowany przez gminę Daleszyce i MGOPS w Daleszycach przy ścisłej współpracy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Do programu włączono 30 osób. Każda z nich otrzymała indywidualny plan działania i brała udział w warsztatach z zakresu kompetencji zawodowych, społecznych i motywacyjnych. W grudniu ma zakończyć się pierwszy etap projektu.

Jak podkreślają zgodnie uczestnicy projektu, udział w nim pozwolił im się otworzyć na drugiego człowieka. Z nieśmiałych i zagubionych osób dzięki warsztatom stali się otwarci i asertywni.

Podczas świątecznego podsumowania warsztatów na scenie po raz pierwszy stanął chór złożony z pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach, który pięknie się zaprezentował. Nie zabrakło też wierszy napisanych przez samych uczestników, a ksiądz Jan Jagiełka wystąpił z duchowym przesłaniem. Był też opłatek i piękne życzenia, a spotkanie upłynęło w wyjątkowej atmosferze.