Forum Sekretarzy Województwa Świętokrzyskiego wybrało nowy Zarząd. Zasiada w nim aż dwóch sekretarzy z powiatu kieleckiego. Wiceprezesem wybrano sekretarza gminy Mniów, Izabelę Dziewięcką, a członkiem Zarządu został sekretarz Gminy i Miasta Chęciny, Paweł Brola. Jak podkreśla dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Świętokrzyskiego Centrum w Kielcach, Agnieszka Migoń, Członkowie Zarządu to ludzie zawsze gotowi do pracy na rzecz regionu, służący ogromną wiedzą i doświadczeniem.

Forum Sekretarzy Gmin i Powiatów Województwa Świętokrzyskiego jest jednostką edukacyjno-konsultacyjną działającą przy Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach, który jest ośrodkiem regionalnym założonej w 1989 roku Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Pod egidą fundacji działa Forum Sekretarzy, które zostało powołane do życia 29 marca 1994 roku. Celem działalności Forum jest przede wszystkim doskonalenie poziomu i sprawności funkcjonowania sekretarzy gmin i powiatów, a także prezentowanie opinii członków Forum wobec innych instytucji i organizacji. – Członkowie Forum Sekretarzy prowadzą systematyczną działalność konsultacyjną i doradczą, wspólnie wypracowują i wyrażają stanowiska w sprawie obowiązujących aktów prawnych. Opiniują też projektowane rozwiązania legislacyjne. Poza tym, prowadzą współpracę z organizacjami samorządowymi, z administracją samorządową, a także z organizacjami zawodowymi nie tylko w kraju, ale i za granicą – wymienia dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Świętokrzyskiego Centrum w Kielcach, Agnieszka Migoń.

W wiedzy i doświadczeniu siła

Pierwszym prezesem Forum Sekretarzy była Barbara Stachera, ówczesny sekretarz Miasta i Gminy Stąporków, a wiceprezesem Ireneusz Piasecki, ówczesny sekretarz Miasta Kielce. W skład pierwszego Zarządu weszli poza tym członkowie: Halina Pluta – Pacanów, Ewa Kaniewska – Suchedniów oraz Zygmunt Kumień – Książ Wielki. W nowej, nieco zmienionej formule Forum Sekretarzy działa od 2012 roku, a Zarząd wybierany jest co dwa lata. – W 2012 roku odświeżyliśmy i trochę zmieniliśmy formułę Forum Sekretarzy, czego skutkiem stało się zwiększenie proaktywnych postaw członków. To są nieocenieni ludzie, na których wiedzę i doświadczenie zawsze można liczyć – mówi dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Świętokrzyskiego Centrum w Kielcach, Agnieszka Migoń. Od 2012 roku do Forum Sekretarzy należy 65 sekretarzy z całego województwa świętokrzyskiego. Z terenu powiatu kieleckiego nie należą sekretarze z trzech gmin: Górna, Daleszyc i Chmielnika.


Sekretarze z powiatu kieleckiego mocną siłą nowego Zarządu

15 kwietnia, podczas walnego zgromadzenia członków Forum Sekretarzy Województwa Świętokrzyskiego ustalono liczbę członków Zarządu i powołano nowy Zarząd. Jego prezesem został Michał Jędrys – sekretarz Bliżyna. Funkcję wiceprezesów pełnią: Izabela Dziewięcka – sekretarz gminy Mniów oraz Monika Mączyńska – sekretarz Skarżyska-Kościelnego. W skład członków Zarządu weszli sekretarze: Paweł Brola – Chęciny, Agnieszka Lewandowska – Nowa Słupia, Monika Mochul – Dwikozy i Tomasz Sobieraj – Ożarów. – To bardzo mocny Zarząd – przyznaje dyrektor Agnieszka Migoń, której zdaniem są to ludzie szukający przede wszystkim nowoczesnych i efektywnych sposobów zarządzania. – Forum skupia ludzi, którzy chcą czegoś więcej. To ludzie, którzy chcą się rozwijać, szukać innowacji i nowoczesnych sposobów zarządzania. Korzystając wzajemnie ze swojej wiedzy i doświadczenia wspólnie rozwiązują problemy, ale też wspólnie wspierają się w szukaniu dofinansowań dla swoich gmin. To ludzie, którzy mają świadomość, że siła tkwi w grupie. Nie siedzą biernie. Są na swoich stanowiskach po to, aby zmieniać samorządność na lepsze, wspierać w rozwoju organizacje pozarządowe i oddolne inicjatywy. To ludzie, którzy poza ogromną merytoryką potrafią patrzeć szerzej i dostrzegać więcej. Ogromnie się cieszę, że w skład nowego Zarządu weszli także sekretarze z powiatu kieleckiego. Będąc blisko, często stanowią oni dla nas bezpośrednie wsparcie w różnego rodzaju negocjacjach, czy też rozmowach. Izabela Dziewięcka to niezwykle doświadczona osoba. Wróciła do nas po kilkumiesięcznej przerwie i już dziś wiem, że będzie wielką siłą Forum Sekretarzy. Podobnie jak wspierający nas mocno od lat, szczególnie w dziedzinie oświaty, sekretarz Chęcin Paweł Brola, który w Zarządzie zasiada już po czwarty, a przez jedną kadencję pełnił funkcję wiceprezesa – mówi dyrektor Agnieszka Migoń.

Fachowość i kompetencja wsparciem dla zarządzających

Sekretarz gminy Mniów, Izabela Dziewięcka, nie kryła zaskoczenia co do decyzji członków Forum Sekretarzy. – Zupełnie nie spodziewałam się, że zostanę wybrana do pełnienia tak zaszczytnej i ważnej funkcji wiceprezesa Forum Sekretarzy. Z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim za obdarzenie mnie zaufaniem. Z wielką przyjemnością będę służyć zdobytą wiedzą i doświadczeniem na rzecz zrównoważonego rozwoju naszych samorządów – zapewnia wiceprezes Forum Sekretarzy Województwa Świętokrzyskiego, Izabela Dziewięcka. Dumy nie kryje także wójt gminy Mniów, Piotr Wilczak. – Sekretarz naszej gminy, Izabela Dziewięcka to osoba z wielkim doświadczeniem samorządowym i ogromną wiedzą, potrafiąca słuchać i analizować potrzeby mieszkańców. Jestem przekonany, że jej merytoryka pozwoli na wprowadzenie wielu ciekawych inicjatyw, które przełożą się na korzyści dla naszych samorządów – mówi wójt gminy Mniów, Piotr Wilczak.

Kwietniowe spotkanie forum sekretarzy, poza wyborem nowego Zarządu koncentrowało się także na założeniach do „Raportu o stanie gminy, powiatu”. Efektem pracy sekretarzy było wypracowanie wspólnego stanowiska w tej sprawie. Zgodnie z wymogami wójtowie, burmistrzowie, starostowie i prezydenci będą musieli po raz pierwszy sporządzić raporty do końca maja bieżącego roku.

Galeria