Ruszyły prace związane z wymianą okien w kościele Parafii pw. Narodzenia N.M.P. w Bolminie. Przypomnijmy, że Parafia otrzymała na ten cel dofinasowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy“  w ramach przedsięwzięć: „2.1.3 Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano demontaż wszystkich okien znajdujących się w kościele w Bolminie i montaż nowych. Zadanie kosztować będzie blisko 50 tysięcy złotych, z czego blisko 40 tysięcy złotych pochodzi z dofinansowania.


Galeria